Aanmeldformulier brugklas

Let op, onderstaand formulier is niet de officiele aanmelding, maar om alle gegevens op een correcte manier administratief te verwerken. Na het invullen ontvangt een kopie per e-mail (ouder 1 e-mail), deze print u uit en neemt u ondertekend mee naar school.