Aanmelding voor hogere leerjaren

Wat leuk dat je overweegt om op onze school in te stromen in een hoger leerjaar!
Hieronder kun je lezen welke regels hiervoor gelden, en wat je moet doen om je aan te melden als je aan deze regels voldoet.

 

Instromen in een hoger leerjaar

(Voor instromen vanuit 4vmbo-T naar 4havo gelden speciale regels; zie de paragraaf hieronder.)
Voor instromen in hogere leerjaren gelden bij ons de volgende regels:

 • Instromen in de eindexamenjaren (5havo en 6vwo) is niet mogelijk.
 • Instromen van 5havo naar 5vwo is niet mogelijk, vanwege het grote aantal interne doorstromers in die richting.
 • Instromen is alleen mogelijk als je in het bezit bent van een overgangsbewijs. Je kunt dus niet een leerjaar bij ons overdoen.
 • Leerlingen die naar de regio Amsterdam verhuizen van buiten de regio Amsterdam krijgen voorrang bij een eventuele plaatsing.
 • Leerlingen van het St. Nicolaaslyceum en het St. Ignatiusgymnasium krijgen bij gelijke geschiktheid voorrang bij een eventuele plaatsing, omdat wij samen met deze scholen een stichting vormen.

Helaas kunnen wij pas kort van tevoren vaststellen of er komend schooljaar plek voor jou zal zijn. Daarom verzoeken we je om dit online interesseformulier zij-instroom in te vullen, waarmee je op onze wachtlijst komt. Aanvragen worden beoordeeld op geschiktheid (cognitief en sociaal), niet op volgorde van binnenkomst.

Begin juni nemen de afdelingsleiders per mail contact op met de wachtlijstkandidaten. Deze mail kan een uitnodiging zijn voor een (vooralsnog vrijblijvend) kennismakingsgesprek, of een afwijzing. De kennismakingsgesprekken vinden in juni plaats. Uiteindelijk kunnen we na de rapportvergaderingen eind juli definitief vaststellen of je bij ons geplaatst kunt worden.

 

Instromen vanuit 4vmbo-T naar 4havo

Instromen vanuit 4vmbo-T naar 4havo is bij ons alleen mogelijk als je aan de volgende criteria voldoet:

 • Je hebt een cijfergemiddelde van minimaal een 6,8 voor de eindcijfers van je vmbo-eindexamen, met minimaal een 6,0 voor elk profielvak van je gewenste havo-profiel.
 • Je hebt een positief doorstroomadvies van je vmbo-school.
 • Je vmbo-eindexamenvakken sluiten aan bij je gewenste havo-profiel.

Helaas kunnen wij pas kort van tevoren vaststellen of er komend schooljaar plek voor jou zal zijn. Daarom verzoeken we je om dit online interesseformulier zij-instroom in te vullen, waarmee je op onze wachtlijst komt. Daarnaast moet je de volgende documenten mailen naar aanmelding_4havo@fonsvitae.nl:

 • Schoolwisselaarsformulier, ingevuld door je vmbo-school
 • (Indien er sprake is van afstroom:) Ontwikkelingsperspectief
 • Recente cijferlijst
 • Recent verzuimoverzicht
 • Relevante gegevens uit het leerlingvolgsysteem
 • Profielvoorkeur

Aanvragen worden beoordeeld op geschiktheid (cognitief en sociaal), niet op volgorde van binnenkomst.

Begin juni neemt de afdelingsleider 4/5havo per mail contact op met de wachtlijstkandidaten. Deze mail kan een uitnodiging zijn voor een (vooralsnog vrijblijvend) kennismakingsgesprek, of een afwijzing. De kennismakingsgesprekken vinden in juni plaats. Hierin wordt o.a. besproken of je aan de volgende criteria voldoet:

 • Je keuze voor 4havo, en voor onze school, is een realistische en gemotiveerde keuze.
 • Je hebt een positieve studiehouding.
 • Er was op je vmbo-school geen sprake van ongeoorloofd verzuim, betrokkenheid bij conflicten, of gedragsproblematiek.
 • Als er programmaverschillen worden geconstateerd die je aansluiting bij 4havo verhinderen, haal je zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid de ontbrekende 3havo-onderwerpen in vóór je aan 4havo begint. Dit geldt in het bijzonder voor de vakken Scheikunde en Wiskunde.

Uiteindelijk kunnen we na de rapportvergaderingen eind juli definitief vaststellen of je bij ons geplaatst kunt worden. Om teleurstelling te voorkomen is het verstandig om je ook aan te melden bij een andere havo-school en/of een MBO-opleiding.

 

Dank voor je interesse in onze school, en voor het invullen van het interesseformulier.
En wie weet tot ziens op het Fons!