Bèta Excellent

Het Fons Vitae lyceum is er trots op mee te mogen doen met het  programma Bèta Excellent. In dit programma werken 250 scholen in het voortgezet onderwijs samen met elkaar, een programmateam en een expertcommissie, om kennis en kunde op te doen over de landelijke beleidsthema’s rond  het onderwijs in de bètavakken. Het gaat bijvoorbeeld om het stimuleren van de keuze voor bètaprofielen en om het uitdagen van de meer getalenteerde leerling.

Bètapartners

Het Fons Vitae Lyceum werkt samen met het regionale samenwerkingsverband “de Bètapartners”  aan projecten die ons na aan het hart liggen. Zo is “de auto van de toekomst”, een project dat speciaal voor Havoleerlingen van het derde leerjaar is ontwikkeld.  Een ander mooi voorbeeld voor voor Bèta Excellent is een project dat leerlingen uit diverse leerjaren doen in samenwerking met de TU Delft. Het gaat om enkele leerlingen uit de 1e klas, uit 2hv en uit 3vwo. Zij bouwen met elkaar een satelliet in een colablikje dat echt de ruimte in gaat. Deze leerlingen zijn in de klas positief opgevallen en worden met dit project buiten de deur beloond.

Daarnaast  zijn  wij met vijftien scholen uit Amsterdam e.o.  op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je een excellentieprogramma in kunt passen in het regeliere lesprogramma, hoe je een excellente (bèta)leerling herkent en hoe je excellentie binnen de havo kunt stimuleren. Ook wordt er gewerkt aan het opzetten van een vaardighedenleerlijn voor activiteiten buiten de deur.

Aan Bèta Excellent deelnemende scholen lopen vooruit op het landelijk beleid. De kennis die in Bèta Excellent wordt opgedaan kan voor andere scholen direct van meerwaarde zijn als zij met hun eigen ambities voor de komende jaren aan de slag willen gaan.