Begaafdheidsprofiel

'Begaafdheidsprofielschool': talentontwikkeling voor iedere leerling

Sinds 2012 draagt het Fons Vitae Lyceum het officiële keurmerk van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen, als enige middelbare school in Amsterdam. Dit houdt in dat wij het talent van ál onze leerlingen - niet alleen de hoogbegaafden onder hen! - actief (h)erkennen, stimuleren en faciliteren. We zijn trots op dit keurmerk, en ons bewust van de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt.

De afgelopen jaren hebben we in het kader van BPS (zo noemen we alle activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van individuele talentontwikkeling) al heel veel bereikt. Zo hebben onze leerlingen officieel erkende taalcertificaten behaald, universitaire masterclasses gevolgd, versneld eindexamen gedaan, aan nationale en internationale wetenschapswedstrijden deelgenomen – teveel om op te noemen. Van havo tot vwo, van brugklasser tot examenkandidaat.

Bekijk deze video voor een mooit beeld van BPS op het Fons!

(H)erkenning van talent

Bij alle leerlingen wordt in het eerste leerjaar de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen. Op basis van de uitslag van deze test, eerder diagnostisch onderzoek en onze eigen observaties onderscheiden we de volgende talentcategorieën:

  • TL = talentvolle leerling (ofwel elke leerling!) – talentvol, zonder bovengemiddelde cijferresultaten
  • EL = excellente leerling – talentvol, met bovengemiddelde cijferresultaten
  • HB = hoogbegaafde leerling – talentvol, met een IQ van 130 of hoger (en/of eerder gestelde HB-diagnose)

N.B. Deze termen gebruiken we niet expliciet in de gesprekken met leerlingen of ouders; ze bieden slechts organisatorische helderheid voor medewerkers.

In de mentorlessen (met name in de onderbouw) wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkelingsthema’s: ‘Wie ben je’, ‘Wat kun je’ en ‘Wat wil je’. Dit kan een talent voor wiskunde, taal of geschiedenis naar boven brengen, maar bijvoorbeeld ook voor organiseren, voetballen of zingen. Verder bespreken docenten en decanen de talenten van leerlingen in rapportvergaderingen, en kunnen ouders en leerlingen zelf via de mentoren aangeven dat de leerling een bepaald talent heeft en daar graag iets mee wil doen op school.

 

Speciale aandacht voor hoogbegaafde leerlingen

Binnen BPS hebben we in het bijzonder aandacht voor onze HB-leerlingen. Bij deze leerlingen komt er lang niet altijd ‘uit wat erin zit’, met als gevaar dat er een negatieve spiraal van onderpresteren optreedt. Passend onderwijs en gerichte begeleiding kunnen dan enorm helpen. Op het Fons zijn verschillende medewerkers, van docent tot zorgcoördinator, hiertoe geschoold. Zij verzorgen speciale HB-trajecten, bestaande uit een zogenaamd ontwikkelingsperspectiefplan, een curriculum op maat en begeleiding door een persoonlijke coach.

Stimulering en facilitering van talent

Het Fons beschikt over een breed en voornamelijk gratis aanbod van zogenaamde BPS-modules: speciale vakken buiten het reguliere lesrooster om, die de verrijking, verdieping of versnelling van talent mogelijk maken. Van Psychologie tot Modelraketbouw, van Cambridge Engels tot Beeldhouwen. De meeste modules vinden op school plaats maar er zijn ook externe BPS-modules mogelijk, bij universiteiten of via MOOC-platforms. Bijvoorbeeld Kunstgeschiedenis, Logica of Consultancy.

Naast deze kant-en-klare modules bieden we onze leerlingen ook individuele BPS-mogelijkheden. Zo kunnen ze een zelfbedacht ‘Fons Libertatis’-project starten, of versneld eindexamen

doen in één of meer vakken. We attenderen ze ook op andere ontwikkelingsmogelijkheden: bijv. een klankbordgroep van een Amsterdams museum, of een nationale schrijfwedstrijd.

Voor een volledig overzicht van alle interne en externe modules kunt u hier terecht. Afhankelijk van de talentcategorie van de leerling kan hij/zij een keuze maken uit dit aanbod.

BPS-visiedocument