In de brugklas

Op de middelbare school gaat het er heel anders aan toe dan op de basisschool. Hier lees je over de gang van zaken in de brugklas op deze school.

Een schooldag

Een schooldag begint altijd om 08.30 uur. Een les duurt 60 minuten. Er zijn elke dag twee pauzes van 30 minuten. Waar mogelijk worden lessen van een afwezige docent opgevangen door collega’s. Hierdoor wordt de lesuitval tot een minimum beperkt. Je krijgt in de eerste klas les in de vakken Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, tekenen, muziek en lichamelijke opvoeding. Daarnaast zijn twee vakken bijzonder voor het eerste leerjaar op onze school. Bij het vak techniek en wetenschap koppelen we technische vaardigheden aan het doen van allerlei onderzoekjes. Bij het vak drama leer je jezelf presenteren. Belangrijk daarbij is dat je leert om met plezier op een podium te staan voor een publiek.

Het Fons Vitae Lyceum wil niet alleen het hoofd, maar ook hart en handen aanspreken. Twee keer per week heb je mentorles. Je werkt dan, vaak met de halve klas, aan het vinden van je plek in de groep en op school en je leert passende studievaardigheden. In de tweede helft van het schooljaar wordt een van de mentorlessen gebruikt als begeleidingsles voor een bepaald vak of een bepaalde vaardigheid. Je maakt je keuze in overleg met je mentor.

Het schooljaar is ingedeeld in drie periodes, die elk worden afgesloten met een cijferrapport. Je ouders kunnen de mentor spreken op de mentorouderavond en de vakdocenten op de tafeltjesavond. Bij het tweede rapport in april wordt een bevorderingsprognose gegeven: doorgaan in 2havo, 2 atheneum (vwo zonder Latijn) of 2gymnasium (vwo met Latijn). Aan het einde van het schooljaar word je definitief geplaatst. Als je in de brugklas niet wordt bevorderd, kun je niet doubleren.

Bijzondere activiteiten

Voor de eerste drie leerjaren is er in november een alternatieve lesweek . Je gaat dan op een andere manier aan de slag met vakken en lessen. In de eerste klas hebben we het poëzieproject. Jouw gedicht krijgt een mooie plaats in een zelfgemaakt en versierd houten koffertje. We sluiten het project af met een poëzierevue in het theater van de OBA. De tweede klas gaat naar theater, bereidt een redevoering voor en doet een groot meet- en energieproject. In de derde klas werk je aan het project ‘Cross your border’. Een project waarbij je over je eigen grenzen leert denken.

Voor de eerste en tweede klassen is er drie keer per jaar op vrijdagavond een feestavond op school: de soos.

Het Fons Vitae Lyceum heeft een mooie en lange schaaktraditie. Er worden schaakkampioenschappen georganiseerd voor onderbouw en bovenbouw. Onze leerlingen maken een leuke schoolkrant, de Knoppen, die drie tot vier keer per jaar verschijnt.

Een grote happening is het jaarlijks terugkerend Rozentuinfestival. Leerlingen van onze school treden op. De beste optredens dingen in de finale, met ook leerlingen van andere scholen, naar de eerste plaats. Daarnaast hebben we een kleine culturele avond halverwege het jaar en een muziekavond speciaal voor de eerste klassen.

Bijna jaarlijks is er een toneelvoorstelling of musical. Dït jaar spelen onze leerlingen een mashup van Shakespeare.

Door de jaren heen is er een aantal excursies, naast het brugklaskamp. Bestemmingen zijn: Xanten (2gym), Oostende, Antwerpen of Trier (3havo/vwo), Berlijn (4h), Lissabon, Rome of Berlijn (5v) en Parijs (5h/6v).

In de brugklas zijn er leerlingen die kunnen helpen eventuele ruzie tussen leerlingen op te lossen. We noemen dat EHBR, eerst hulp bij ruzie. Er is begeleiding voor leerlingen met dyslexie of faalangst. We hebben een schoolpedagoog in dienst.