iPad

Vanaf dit schooljaar beschikken alle leerlingen van de eerste vier leerjaren over een iPad, die de lesboeken vervangt.  Alle vaklessen maken gebruik van de iPad tijdens de les. De iPad zal dienst doen als boek voor verschillende vakken en als agenda. Ook kan internet en Magister worden geraadpleegd. Daarnaast zullen verschillende programma’s gebruikt worden in de lessen. Leerlingen hebben een gebruikersovereenkomst en een instructieboekje waarin  geschreven staat hoe de iPad op school gebruikt dient te worden.

 

Overweging

Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs is de inzet en het gebruik van alle vormen van media heel natuurlijk. Thuis maken ze gebruik van computer,  tablet, ‘mobiel’ en tv voor leren, lezen, spelen en het onderhouden van relaties. Op school werd tot voor kort voor het leren alleen gebruik gemaakt van methodes op papier. ICT werd ingezet als toevoeging op de bestaande methodiek. Dit kwam tot uitdrukking in de jaren negentig met het inrichten van computerlokalen en mediatheken.

Het laatste decennium heeft door de komst van smartphones en tabletcomputers de ontwikkeling op het vlak van de ICT een stormachtig ontwikkeling doorgemaakt. Aansluiting in het onderwijs vinden bij deze ontwikkeling lijkt eminent. Dit wordt mede onderstreept door uitgeverrijen die leermiddelen, mede gestimuleerd vanuit maatschappij en overheid, digitaal aanbieden. De laatste twee jaar is de focus komen te liggen op het aanbieden van lesmethoden en onderwijsprogramma’s voor tablets, met name de iPad. Dit alles ook in het licht van de wens tot differentiatie en het vinden van aansluiting bij individuele leervragen en strategieën van leerlingen.

Om van deze ontwikkeling te profiteren binnen het onderwijs op het Fons Vitae Lyceum hebben de afgelopen drie jaar verschillende pilots plaats gevonden om vast te stellen welke plaats de digitale leermiddelen/methodes kunnen en moeten innemen.

In 2010 zijn we gestart met een experiment met het inzetten van notebooks in de klas en zijn al doende via een experiment met iPads in twee klassen uitgekomen bij een integrale  inzet van iPads in de onderbouw van de school. We hanteren daarbij het ingroeimodel, waarbij er ieder schooljaar een volgend leerjaar bij komt.