Klachten

Klachtenregeling

De scholen van de Stichting VO Amsterdam-Zuid proberen klachten uiteraard te voorkomen. Zijn er toch klachten, dan is het uitgangspunt dat de klager deze in eerste instantie met de persoon bespreekt, tegen wie de klacht is gericht. Het moet van alle betrokkenen de intentie zijn een aanvaardbare oplossing te vinden.

Het kan voorkomen, dat de klager niet tevreden is over de procedurele afhandeling van de klacht. In dat geval is de klachtenregeling van toepassing. U kunt deze regeling downloaden via onderstaande link. 

Klachtenregeling Stichting VO Amsterdam-Zuid