Module aanbod

Afhankelijk van het type leerling kan je toegang krijgen tot bijzondere activiteiten. We willen jullie zo beter tot ontwikkeling laten komen. Dit programma kan je terugvinden in het module overzicht. Je ziet dan per leerjaar welke mogelijkheden er zijn, afhankelijk van je kwaliteiten.
Je kan voor meer informatie ook langsgaan bij een van de BPS-coördinatoren, Marieke de Vries, Karin Tombal, Jaap Oord of Bastiaan van Hengel.

Cambridge Engels

Cambridge English biedt je de mogelijkheid een extra, officieel erkend diploma te behalen in de Engelse taal. Met dit diploma kun je bijvoorbeeld terecht bij internationale scholen en bedrijven, maar het is in de eerste plaats een manier om een wereldtaal te leren op een extra hoog niveau. Je wordt gedurende het schooljaar voorbereid op het examen dat bij jouw niveau past:

Hoger niveau eindexamen

Wanneer je als havo-leerling talent hebt voor één of enkele vakken, en je beschikt over een hoge mate van zelfstandigheid, dan kun je toestemming vragen om voor het/de betreffend(e) vak(ken) eindexamen te doen op vwo-niveau. Dit betekent dat je die vakken versneld moet doorlopen, omdat vwo-leerlingen drie jaar over dezelfde stof doen.

Versneld schoolvak

Sommige vakken lenen zich er goed voor om getalenteerde leerlingen sneller door de stof heen te laten gaan dan hun klasgenoten: bijv. de talen en wiskunde. In overleg met je docent kun je dan sneller doorwerken, of een boek van een hoger leerjaar erbij nemen. En in de bovenbouw kun je versneld examen doen, in twee jaar in plaats van drie jaar.

(De voorbeeld studielast is opgesteld voor een bovenbouwvak van 2 uur per week. Weergegeven is wat de standaardleerling aan contacttijd heeft en thuis zou moeten werken.)

Vervroegd profielwerkstuk

Als onderdeel van je eindexamen moet je voor één van je profielvakken een uitgebreid onderzoek uitvoeren en presenteren: je profielwerkstuk. Je kunt dit werkstuk al eerder doen en laten meetellen, zodat je in je examenjaar meer tijd overhoudt.
Mocht je dit graag willen, neem dan contact op met BPS-coördinator Nicole Voorn (nicole.voorn@fonsvitae.nl).

Arduino: Interactieve elektronica

Met de programmeerbare microcontroller Arduino kun je allerlei dingen bouwen die het leven gemakkelijker maken. Van hele simpele dingen (zoals een lampje dat aangaat als het donker wordt, of een alarm dat klinkt als de temperatuur daalt tot onder een bepaalde waarde) tot complexe apparaten (zoals een zelfgebouwde drone, of een robothand die op afstand te bedienen is met een speciale handschoen met sensoren). Met Arduino kun je het apparaat eerst ontwerpen en de elektronische schakeling testen voordat je een prototype bouwt.

Modelraketbouw