Nieuwe leerlingen in hogere leerjaren

Aanmelding hoger leerjaar

Update26 juni 2017

Afgelopen woensdag heeft ons schoolgebouw door brand grote schade opgelopen. We zijn op dit moment druk met de afronding van dit schooljaar onder deze omstandigheden. Het is nog niet duidelijk waar we volgend schooljaar gehuisvest zijn. Op dit  moment kunnen wij daarom geen intakegesprekken voeren. We vragen u met klem geen contact op te nemen met de school, omdat we niet op onze eigen locatie zijn, en we met de telefoontjes een andere organisatie belasten. Zodra er zicht is op mogelijkheden, zal de procedure, zoals in de update van 16 juni vermeld, opnieuw in gang worden gezet.

 

 

Update 16 juni 2017

Inmiddels heeft een groot aantal leerlingen het interesseformulier voor zij instroom op onze school ingevuld. Vanwege het geringe aantal beschikbare plaatsen, is het vanaf nu niet meer mogelijk alsnog het interesseformulier in te vullen. De afdelingsleiders maken op basis van de prognoses een selectie van eventuele instromers en nemen hiermee voor 30 juni contact op. Helaas is het pas in de laatste schoolweek van dit jaar (20/7) mogelijk definitief uitsluitsel over plaatsing te geven. Als u echter voor 30 juni niet van een van onze afdelingsleiders heeft gehoord, is plaatsing sowieso niet mogelijk. Helaas is het  vanwege de grote vraag niet mogelijk iedereen persoonlijk te woord te staan.

 

Om kenbaar te maken dat je interesse hebt om in te stromen in een hoger leerjaar van onze school, vragen we je een interesseformulier in te vullen. Vanwege de grote interesse in een dergelijke overstap, is het voor ons helaas niet mogelijk om iedereen persoonlijk te woord te staan. Door het formulier in te vullen, komt u bij ons op de lijst.  Het is helaas niet mogelijk een bevestigingsmail vanuit het formulier te verzenden. Wij nemen contact op als er zicht is op plaatsing.

Daarbij gelden de volgende afspraken:

Voor het eindexamenjaar nemen wij geen nieuwe leerlingen aan. Ook zij-instroom van een externe 5havo naar 5vwo is helaas niet mogelijk vanwege het grote aantal doorstromers op onze eigen school.

  • Omdat het Fons Vitae lyceum samen met het Ignatius gymnasium en het st. Nicolaaslyceum een stichting vormt, krijgen leerlingen van deze scholen voorrang.

  • Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De aanvragen worden beoordeeld op geschiktheid (zowel cognitief als sociaal); niet op volgorde van binnenkomst.

  • We maken gebruik van het schoolwisselaarsformulier om meer informatie over de leerling te verzamelen.

  • Het aanmeldformulier ontvangt u van ons nadat er contact is geweest met de afdelingsleider.

  • Naast het aanmeldingsformulier vragen we ook kopie van het paspoort of ID-bewijs. Dit hoeft pas te worden ingeleverd nadat zeker is dat de leerling bij ons op school ingeschreven zal worden.

    dhr. P. van den Berg; klas 2/3 havo, mw. R. Hibma; klas 2/3 vwo, dhr. W. van de Hoef; havo 4, mw. N. Voorn; 4/5 vwo

Ga naar interesseformulier.