update brand Fons Vitae lyceum

maandag, 17. juli 2017

Update 17 juli

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

Het is alweer een klein poosje geleden dat jullie van ons hebben gehoord. We naderen het einde van het schooljaar en nu zijn er nog een paar puntjes die behandeld moeten worden.

 

Inleveren van kluissleutels en borg voor de kluisjes

Komende woensdag 19 juli leveren alle leerlingen hun boeken in bij Iddink op locatie Ignatius. Daar zullen ook onze conciërges aanwezig zijn om de kluissleutels in ontvangst te nemen en de borg terug te betalen. Ook leerlingen die de inhoud van hun kluisje nog niet hebben opgehaald, kunnen bij de conciërge terecht om dit alsnog te doen. Alles wat niet wordt opgehaald, moeten we helaas weggooien.

Proclamatie in de Obrechtkerk

Komende vrijdag is de proclamatie voor alle leerjaren. Er kwamen naar aanleiding van de mailing daarover wat vragen of dit ook voor ouders bedoeld is. Dat is niet het geval. Tijdens de proclamatie deelt de mentor de rapporten uit, neemt hij/zij afscheid van de mentorleerlingen en wensen we elkaar een fijne zomer.

Update gebouw

Na het nieuws dat huisvesting voor volgend jaar definitief geregeld is, wordt er op beide fronten hard gewerkt.  Het Stelle College wordt voor ons opgeknapt en daar zijn de schilders deze week al aan de slag gegaan. En op het Fons zijn ze met de sloop van het dak begonnen. Onderstaande foto’s geven een impressie.

                        

Afsluitend eindfeest

Dinsdag 18 juli aanstaande vieren we met zijn allen het einde van het schooljaar in de Tolhuistuin. Het thema is Grease. Zeker dit jaar hopen we dat we alle leerlingen daar mogen verwelkomen, zodat we met elkaar een goede herinnering kunnen maken.

 

Met vriendelijke groet,

Nicole Voorn

 

 

 

Update 12 juli

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

We hebben nieuws over onze huisvesting voor volgend jaar. Dankzij grote inspanningen van alle betrokkenen bij onder andere de gemeente Amsterdam,  is het gelukt om een oplossing te vinden.

We zijn opgelucht dat we een deel van de lessen gewoon in onze eigen school, aan de Reijnier Vinkeleskade kunnen verzorgen. De lokalen in het B- en C- gebouw, waaronder de gymzalen,  zijn ongeschonden en dus voor ons bruikbaar. Daarnaast zullen we een deel van de lokalen in de rechterzijvleugel gebruiken.

Het grootste deel van het onderwijs zal echter plaatsvinden op de nieuwe tijdelijke locatie aan de Treublaan 1 bij het Amstelstation, in het voormalige gebouw van het Stelle College.

De fietsafstand tussen beide locaties is zo’n 10 minuten via een verkeerluwe route. Ook de buitensportvelden die we gebruiken zijn via een veilige fietsroute langs de Amstel te bereiken.

Natuurlijk hadden we liever gehad dat dit allemaal niet nodig was geweest, en vraagt de situatie om aanpassing van ons allen. Maar we denken  met deze oplossing wel de  kwaliteit van ons onderwijs kunnen waarborgen.

Met vriendelijke groet,

David Asser

 

Update 7 juli

Beste leerlingen, geachte ouders, verzorgers

Voor het weekend is het tijd voor een update over de ontwikkelingen na de brand. De belangrijkste vraag is natuurlijk waar we volgend jaar terecht kunnen. We zijn daar heel  dicht bij een oplossing. Er is nu zicht op twee locaties die zich op zo’n  10 minuten fietsafstand van elkaar bevinden, redelijk in de buurt van onze school.  De gesprekken daarover met alle betrokken partijen bevinden zich in een eindstadium.  De gemeentelijke besluitvorming is nog helemaal rond, dus kunnen we de naam van de locaties helaas nog niet geven. We hopen jullie begin volgende week definitief uitsluitsel te kunnen geven, maar wilden jullie voor het weekend al laten weten wat de stand van zaken is. Wij zien in deze optie zelf in ieder geval voldoende mogelijkheden om goed onderwijs aan de leerlingen te kunnen vormgeven.

Verder is er nog wat aanvullende informatie over onderdelen van de afhandeling van het schooljaar. Helaas was het voor ons niet mogelijk om alle info in één keer aan jullie te geven,  wat verwarrend kan werken. Daarom heb ik de activiteiten nogmaals op een rijtje gezet, maar vraag ik jullie om de eerder gegeven detailinformatie uit eerdere mails terug te zoeken. Deze mails staan ook op onze website. Alle data staan in de jaarindeling.

Sportdagen

7/7 klas 1 en 2; 11/7 klas 3 en 4. Klas 5v organiseert. Zie vorige mail.

Mentoruitstapjes

Wo 12/7 1 t/m 4v, do 20/7 4h/5vDeze regel je met je mentor. Neem contact met hem of haar op als je vragen hebt.

Toetsen en schoolexamens ophalen

Maandag  10 juli              08.30 – 11.00 uur             in de aula van het Ignatius

4h en 5v inzien en bespreken schoolexamens en ophalen toetsen.

Woensdag 12 juli            08.30 – 11.30 uur             in de aula van het Ignatius

 

Je kunt je toetsen ophalen op woensdag 12 juli op het Ignatius. Omdat we dat doen in de aula is er een strak schema opgesteld. Verzoek of je alleen als je klas wordt genoemd op het Ignatius wil zijn. Over de eventuele mentor uitjes die daarna zijn gepland heb je afspraken gemaakt met je mentor.

 

08:30 - 8:45 klas 1A, 1B, 1C en 1D

08:45 - 9:00 klas 1E, 1F en 1G

 

09.15 - 09:30 klas 2A, 2E, 2F en 2G

09:30 - 09:45 klas 2B, 2C en 2D

 

10:00 - 10:15 klas 3Ha, 3Hb en 3Hc

10:15 - 10:30 klas 3Va, 3Vb, 3Vc

 

11:00 - 11:30 klas 4V

 

Herkansing schoolexamens 4h en 5v

 

Deadline inschrijven: maandag 10/7 om 15.00 uur via Magister. Herkansing: donderdag 13 juli. Tijdstip en locatie komt in de rooster. Zie ook aparte mail over dit onderwerp die maandag aanstaande aan de leerlingen zal worden verstuurd.

 

Eindfeest klas 3 en hoger            

Dinsdag 18 juli. Zie eerdere mail en begeleidende brief in de bijlage.

Boeken inleveren                          

Woensdag 19 juli.  Zie inleverschema in eerdere mail

Proclamatie

Vrijdag 21 juli in Obrechtkerk. Zie informatie in eerder mail.

 
Update 4 juli
Geachte ouders/verzorgers,
 
De toetsweek nadert zijn einde. Nog twee dagen en dan zijn de meeste leerlingen klaar met deze jaarlijkse meesterproef. In deze mail nog wat aanvullende informatie over de weken die daarna volgen.
 
In de eerste plaats een bericht voor alle kinderen die door ziekte een of meer toetsen uit de toetsweek hebben gemist. Het inhaalmoment daarvoor is vrijdag 7 juli aanstaande van 08.30 tot 10.30 uur op het Nicolaas. Als je toetsen hebt gemist, stuur dan een mail naar verzuim@fonsvitae.nl met daarin je naam, klas en welke toets(en) je hebt gemist. Zet je afdelingsleider in de cc. Kom vervolgens vrijdag aanstaande om 08.30 uur naar het Nicolaas om de toets te maken. Wij zorgen dat het werk voor je klaar ligt.
 
Verder zijn alle activiteiten in de jaarindeling bijgewerkt. Over de meeste dingen hebben we eerder al gecommuniceerd. HEt is niet zo dat er voor ieder leerjaar iedere dag een programma is. Inmiddels is er meer informatie over de sportdagen. De brieven daarover zijn als bijlage bij deze mail gevoegd. Alle leerlingen zijn daar vandaag al van op de  hoogte gesteld.
 
Kort de belangrijkste punten:
 
- Klas 1 start om 8:45 en gaan door tot ongeveer 11:30
- Klas 2 start om 11:15 en gaan door tot ongeveer 13:30.
- Iedere klas heeft een eigen kleur shirt
- Kaartjes voor het eindfeest kunnen ze gedurende de hele dag kopen.
 
 
Ook sturen we, voor de ouders van klas 3 t/m 6, de regels rond ons eindfeest mee. Zo bent u daar ook goed van op de hoogte.
 
Helaas nog steeds geen definitief uitsluitsel over onze locatie. Daar kan ik u dus geen nieuws over melden.
 
Met vriendelijke groet,
Nicole Voorn
 

 

Update donderdag 29 juni

Het is weer tijd voor een update van het Fons Vitae lyceum. Inmiddels is de toetsweek voor de bovenbouw van start gegaan. De leerlingen die ik sprak na afloop van het schoolexamen, waren opgelucht. Ze waren met extra zenuwen naar school gekomen, omdat alles nu anders dan anders is, maar het viel ze erg mee. Dat is goed om te horen en geeft vertrouwen voor de rest van de toetsweek. Daarnaast kregen we van het Nicolaas complimenten over de nette, beleefde houding van onze leerlingen. Morgen beginnen alle leerlingen van klas 1 t/m 3.
We hebben het al gezegd, maar zorg dat uw kind morgen op tijd vertrekt naar het Nicolaas. Op het nippertje binnen komen en niet weten waar je heen moet, helpt natuurlijk niet voor de zenuwen. Afspreken met klasgenoten, zodat je niet alleen hoeft, is geen overbodige luxe. Eenmaal in het Nicolaas wijst het de weg vanzelf en staan bovendien onze coördinatoren klaar om iedereen de weg te wijzen.
Tijdelijke huisvesting komend schooljaar
Op dit front is nog geen definitief nieuws te melden. De gemeente is hard voor ons aan het werk om voor mogelijke opties de benodigde voorbereidingen te treffen. Zodra we meer weten, laten we u dat weten. Voordat we toe zijn aan het nieuwe schooljaar, hebben we eerst nog het huidige jaar af te handelen, en daar gaat het volgende deel van deze mail over.
Afhandeling schooljaar
Na de toetsweek volgt nog de afhandeling van het schooljaar. Daarover kan ik een aantal nieuwe dingen melden.
Toetsen en schoolexamens inzien en nabespreken 4h/5v
Maandag 10 juli kunnen alle gemaakte schoolexamens uit 4havo en 5vwo worden ingezien en nabesproken. Dit zal plaatsvinden in de aula van het Ignatius tussen 08.30 uur en 11.00 uur
 • 08.30 – 09.30 ophalen toetsen 4h-5v
 • 08.30 – 11.00 inzien en nabespreken schoolexamens 4h-5v
 • 15.00 uur deadline opgave herkansing schoolexamen 4h/5v (via Magister) Let op: afspraken voor inhalen van SE’s wegens ziekte, moeten uiterlijk 7 juli met de afdelingsleider gemaakt worden. Hierover volgt nog een apart bericht aan alle betrokken leerlingen.
Cijfers ophalen van de proefwerken uit de toetsweek klas 1 t/m 3 plus 4v
Woensdag 12 juli kunnen alle leerlingen van klas 1 t/m 4 de gemaakte proefwerken ophalen bij hun docent. Dit gebeurt ook op het Ignatius in de gymzaal volgens onderstaand schema:
 • 08.30 – 09.00 uur                            klas 1
 • 09.15 – 09.45 uur                            klas 2
 • 10.00 – 10.30 uur                            klas 3
 • 10.45 – 11.15 uur                            klas 4v
Let op: dit schema is iets gewijzigd ten opzichte van het eerder verspreide overzicht.  Ophalen toetsen 4h en 5v  zijn verplaatst naar maandag 10 juli, gelijk met het inzien en nabespreken van de schoolexamens. Dan hoeven de leerlingen niet twee keer te komen.
Overgangsvergaderingen
Tussen donderdag 13 juli en dinsdag 18 juli vinden de overgangsvergaderingen van alle leerjaren plaats. Na afloop van de vergaderingen neemt de mentor, waar nodig, contact op met leerling en/of ouders.
Boeken inleveren
Voor het inlevermoment van de boeken kunnen we gelukkig ook terecht bij het Ignatius. We moeten daarbij wel afwijken van de eerder afgesproken datum. Het wordt nu woensdag 19 juli. In de bijlage vinden jullie het tijdschema, dat overigens niet is gewijzigd.
De laatste schooldag
We mogen de proclamatie, zo noemen wij het uitdelen van de rapporten op de laatste schooldag, in de Obrechtkerk houden. Daar zijn we ook weer heel erg blij mee, want het geeft ons de mogelijkheid om het jaar toch een beetje feestelijk af te sluiten en elkaar een fijne vakantie te wensen.
De tijden voor de proclamatie zijn ook al bekend:
09:00 uur                        klas 1
09:30  uur                       klas 2
10.00 uur                        3havo
10:30 uur                        3vwo
11:00 uur                        4havo
11:30 uur                        4vwo
12:00 uur                        5vwo
 
Diploma-uitreiking
Zoals eerder vermeld, zijn we heel dankbaar dat we de uitreiking mogen houden in het Hilton. Voor de diploma-uitreiking volgt een aparte uitnodiging. Wel willen we er vast op wijzen dat er helaas geen ruimte is voor een onbeperkt aantal gasten. We gaan uit van 2 tot 3 gasten per leerling. Wilt u met meer mensen komen, neem dan even contact op met de betreffende afdelingsleider. Dan kunnen we kijken wat er te regelen valt.
Met vriendelijke groet,
Nicole Voorn

Update maandag 26 juni

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

Vandaag konden leerlingen  van 3havo en de bovenbouw vragen stellen over de toetsstof. Gedurende de dag is een flink aantal leerlingen langs geweest. Morgen is het de beurt aan alle leerlingen uit de 1e, 2e en 3vwo. Vanmiddag was ook de informatiebijeenkomst voor ouders en leerlingen in de sporthallen Zuid, die goed bezocht was. In deze mail nog wat concrete zaken rond de toetsweek en de afhandeling van het schooljaar en een kort verslag van de bijeenkomst van vanmiddag.

Informatie toetsweek

Zoals jullie weten, maken jullie je toetsen op het Nicolaas lyceum. De toetsen voor de bovenbouw worden gehouden in de gymzalen (K01 A t/m F) en op de 3e etage (lokalen 304 en 305).  De toetsen voor de onderbouw worden gehouden op de 2e etage (201 t/m 208)

In je rooster zie je hoe laat je in welk lokaal moet zijn. In de bijlage bij deze mail vind je een plattegrond van het Nicolaas, zodat je de weg kunt vinden. Bij binnenkomst is er altijd iemand van het Fons aanwezig. Koen Kamps, Wieger-Jan Scheper, Dani Danilovic en Minke Heino zijn de centrale aanspreekpunten. Zij wijzen je ook naar de plekken waar de lokalen zijn. 

Regels voor de toetsweek

We zijn te gast bij het Nicolaas lyceum. We zijn heel blij dat ze ons onderdak bieden om het jaar goed af te sluiten. Natuurlijk houden we ons daarom extra goed aan de regels van het Nicolaas:

 • Zo zijn petjes niet toegestaan,
 • Is het stil op de gangen
 • Mag je alleen eten in de aula
 • De fietsen moeten in de stalling onder de school worden geplaatst of anders op het pleintje achter de school mocht de kelder vol zijn. (Je kunt vanuit de fietsenstalling met een trap direct naar boven naar de aula.)
 • Vanwege de vloer in de gymzaal moet je schoenen dragen zonder scherpe punten. (Anders moet je op je sokken)
 • Als je klaar bent wil je dan direct naar huis gaan, of spreek ergens anders af met je vrienden.
 • HOUD JE ZERMELO IN DE GATEN VOOR TIJDEN EN LOKALEN!
 • Wees echt op tijd, want je kent het gebouw niet en moet vast nog een beetje zoeken. 

Extra tijd voor de toetsen

Het is niet mogelijk om bij alle toetsen extra tijd in te plannen voor  bijvoorbeeld dyslectische leerlingen. Dat lukt gewoonweg niet binnen de tijd die voor ons beschikbaar is gesteld. Daarom zullen we, in plaats van extra tijd, de norm aanpassen. Doe dus gewoon je uiterste best, en raak niet in paniek als je de toets niet af krijgt. Deze keer word je op een andere manier tegemoet gekomen.

Magister gaat op slot

Ieder jaar maken we tijdens de laatste toetsweek de cijferadministratie in Magister niet zichtbaar voor leerlingen en ouders. Dit doen we om te voorkomen dat je als leerling schrikt van een minder resultaat en daardoor de rest van de toetsen ook slechter maakt. Je moet dus even op de resultaten van je toetsen wachten tot na de toetsweek. De laatste donderdag van die toetsweek worden alle cijfers weer zichtbaar.

Afhandeling schooljaar

Vandaag hebben we de jaarindeling, te vinden op onze website, bijgewerkt naar de nieuwe situatie. We zullen nog communiceren over de verschillende locaties waar de activiteiten plaats zullen vinden. Houd daarvoor dus je mail in de gaten. Gelukkig kunnen naast het ophalen van de toetsen en het doorspreken van gemaakt schoolexamenwerk, ook de meeste leuke afsluitende activiteiten door gaan. Zo gaan we natuurlijk allemaal naar het eindfeest in de tolhuistuin op dinsdag 18 juli met als thema Grease Lightning. Tijden: van 21.00 tot 01.00 uur; voor klas 1 en 2 is de eindtijd 00.00 uur. Kaartjes kosten 7 euro en zijn te koop bij de sportdagen, het ophalen van de toetsen en tijdens de diplomauitreiking.

Informatiebijeenkomst voor ouders en leerlingen

Vanmiddag heeft David Asser ons meegenomen in de stand van zaken op dit moment. De schade aan het gebouw is groot. Op de derde verdieping is een deel van de lokalen door de brand verwoest en vanaf de tweede verdieping tot aan de begane grond heeft het gebouw en de inventaris zeer veel waterschade opgelopen. Dit herstellen gaat langer dan een paar maanden duren. De schatting is nu dat we een schooljaar niet in ons gebouw kunnen. We proberen het gebeurde ook als een kans te zien, omdat ons oude gebouw wel ruimte voor verbetering liet. Dat willen we nu realiseren.

We stellen alle aangeboden hulp van ouders en andere betrokkenen, in welke vorm dan ook, zeer op prijs. We willen de komende dagen graag inventariseren wie hulp wil bieden en in welke vorm, zodat we een beroep op hen kunnen doen als het moment daar is. Over die inventarisatie berichten wij u een dezer dagen in een aparte mail.

Helaas is er nog geen nieuws over de plek waar we volgend jaar heen zullen gaan. Wat wel volstrekt duidelijk is, is dat we als Fons Vitae één school blijven. Er gaan geruchten onder de leerlingen dat zij verspreid worden over andere scholen in Amsterdam, maar daar is niets van waar. Het zou wel kunnen dat we volgend jaar op twee locaties zitten, omdat er weinig gebouwen zijn waar het Fons in zijn geheel in zou passen. Morgen bezoekt David Asser een aantal mogelijke locaties en hopelijk komen we dan weer een stapje dichterbij een oplossing.

Wij hebben het samenzijn vanmiddag als zeer prettig ervaren. Fijn om zoveel mensen even gezien en gesproken te hebben. We gaan uiteraard door met de informatievoorziening via mail aan ouders en leerlingen. Daarbij sturen we alle communicatie naar ouder1 met het verzoek de mails zelf door te sturen naar ouder2.

 

Met vriendelijke groet,

Nicole Voorn

Namens het MT

 

update zaterdag 24 juni

Beste leerlingen,
Vanaf nu kun je het  nieuwe toetsrooster in Zermelo zien. Check iedere dag even precies waar je moet zijn, voor de zekerheid. Op het Nicolaas Lyceum zijn meneer Kamps, meneer Scheper en Dani (voor de schoolexamens) aanwezig om jullie wegwijs te maken. Kom wel op tijd naar het Nicolaas, en niet op het nippertje op tijd, want dat levert alleen maar extra zenuwen op.
Zet m op iedereen!
Met groet,
Nicole Voorn

 

Adres Nicolaas Lyceum: Beethovenplein 2

 

 

http://www.nicolaas.nl/portals/0/Sintnicolaas/Contact/Nwb-sept08.jpg

 

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Vandaag zijn er weer een paar stappen gezet. Vanmorgen begon de dag met de bijeenkomst voor alle docenten, gevolgd door bijeenkomsten per leerjaar. Het was fijn om iedereen weer even te zien. De leerlingen zijn geïnformeerd over de volgende zaken:

 Toetsweek

De toetsen zullen afgenomen worden op het Nicolaas Lyceum. Onze roostermaker en die van het Nicolaas zijn vandaag druk geweest met het in elkaar passen van beide toetsweken en dat lukt wonderwel. De leerlingen maken de toetsen op dezelfde dag als in het oorspronkelijke toetsrooster, maar de tijden zijn wel anders. Deze info is in Zermelo terug te vinden. Op dit moment wordt de laatste hand aan het rooster gelegd. De verwachting is dat maandag het rooster gepubliceerd wordt.

 Vragen over de toetsstof

Gisteren hebben alle leerlingen van ons een overzicht gehad wanneer ze op maandag (bovenbouw) danwel dinsdag (onderbouw) op het Ignatius in de aula terecht kunnen om vragen te stellen aan de diverse vakdocenten. Leerlingen kunnen ook hun vragen via mail stellen aan hun eigen docent. Dat moeten wel gerichte vragen zijn. Mails die voor maandagavond 22.00 uur zijn verstuurd, worden voor woensdag beantwoord.

 Afhandeling schooljaar

Na de toetsweek volgen nog allerlei zaken die horen bij het afsluiten van het schooljaar, zoals de sportdagen, het schoolfeest (en waar je daar de kaartjes voor kunt kopen), de cijfers ophalen en de proclamatie. Daarmee gaan we volgende week aan de slag.

Betrokkenheid

We merken een grote betrokkenheid bij alle mensen om ons heen. Ouders, leerlingen, medewerkers, het Ignatius gymnasium, waar we werkplekken hebben gekregen en waar onze leerlingen welkom zijn om hun vragen te komen stellen, het Nicolaas lyceum, waar onze leerlingen hun toetsen en schoolexamens mogen maken; de gemeente, die ons voortvarend helpt bij het vinden van vervangende locaties; leerlingen die spontaan inzamelingsacties houden voor onze school; we zijn zeer dankbaar voor deze grote mate van vriendelijkheid.

 Diplomauitreiking

Zo hebben we ook prachtig nieuws te delen over onze diplomauitreiking. Dankzij een moeder van onze school heeft het Hilton, als goede buur, ons een zaal aangeboden om de diplomauitreiking voor onze leerlingen uit 5havo en 6vwo in stijl vorm te kunnen geven. Hoe mooi is dat? Daar zijn gewoon geen woorden voor.

 Tot zover vandaag.

 Met vriendelijke groet,

Nicole Voorn

 

 22 juni 2017

De dag na de brand heeft vooral in het teken gestaan van inventariseren wat er allemaal moet gebeuren en zoveel mogelijk al in gang zetten. De informatie over hoe de komende schoolweken gaan verlopen, zal echter toch druppelsgewijs bij jullie terecht komen, omdat we nog geen totaaloverzicht kunnen bieden.`

Informatiebijeenkomst ouders en leerlingen

Om te beginnen willen wij iedereen die daar behoefte toe voelt, leerlingen en ouders, uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op maandag 26 juni aanstaande van 16.30 uur tot 17.30 uur in de Sporthallen Zuid, op het Burgerweeshuispad 54.

Informatiebijeenkomst leerlingen en mentoren

Voor de leerlingen is er morgen ook al een moment om samen te komen. Hiervoor is morgen (vrijdag) gelegenheid in de aula van het Iganatius Gymnasium.  De afdelingsleider wil jou en je jaarlaaggenoten, samen met het mentorenteam graag uitnodigen om:

 • leerjaar 1: 12.30 uur

 • leerjaar 2: 13.15 uur

 • leerjaar 3: 14.00 uur

 • bovenbouw: 14.45 uur

Dit moment is bedoeld om met elkaar stil te staan bij de afronding van het schooljaar en vooruitkijken naar volgend schooljaar.

Het gebouw

De schade aan het gebouw is enorm. Het is niet mogelijk hier dit schooljaar nog terug te keren, en voor het herstel van het gebouw, wat gelukkig wel lijkt te kunnen, zal zeker een schooljaar worden uitgetrokken. Dat betekent tot onze grote spijt dat we volgend schooljaar op een tijdelijke vervangende locatie het onderwijs zullen verzorgen.

Persoonlijke bezittingen en fietsen

Morgen, vrijdag 23 juni, kunnen persoonlijke bezittingen die door leerlingen zijn achtergelaten vanwege de brand , worden opgehaald tussen 16.00 uur en 17.00 uur. Ook fietsen kunnen in dat uur van de cour worden weggehaald. Het schoolgebouw is onveilig. Het is dus ten strengste verboden om de school binnen te gaan. Leerlingen kunnen bij de leerlingingang (courzijde) naar binnen en daar wordt ze de weg gewezen.

Toetsweek en de voorbereiding

De toetsweek gaat door. De toetsen vinden plaats op de dag van het reeds gepubliceerde rooster. De locatie en tijden hiervan zullen we jullie later laten weten. Omdat wij goed begrijpen, dat we de laatste lesweek missen, hebben we besloten dat de toetsen zullen gaan over de lesstof die is besproken tot en met woensdag. De vaksecties passen hun toets hierop aan.  We begrijpen dat je vast nog vragen hebt of nog dingen specifiek wil weten.

Helaas kunnen we geen gewoon rooster draaien. Daarom hebben we een inloopmoment voor vakspecifieke vragen ingeroosterd op het Ignatius Gymnasium in de aula (zie het schema hieronder). Dan is er gelegenheid om individueel vragen te stellen. Van ieder vak is er een vakdocent aanwezig.

Inloopmoment vakspecifieke vragen

Maandag 26 juni

08.30 – 09.15: V4A & V4B

09.15 – 10.00: V4C & V4D

10.00 – 10.45: 5VA & 5VB

10.45 – 11.15: pauze

11.15 – 12.00: 5VC & 5VD

12.00 – 12.45: 4HA & 4HB

12.45 – 13.30: 4HC & 3HC

13.30 – 14.00: pauze

14.00 – 14.45: 3HA & 3HB

 

Dinsdag 27 juni

08.30 – 09.15: 1A & 1B

09.15 – 10.00: 1C & 1D

10.00 – 10.45: 1 E & 1F

10.45 – 11.15: pauze

11.15 – 12.00: 1G & 2A

12.00 – 12.45: 2B & 2C

12.45 – 13.30: 2D & 2 E

13.30 – 14.00: pauze

14.00 – 14.45: 2F & 2G

15.30 – 16.15: 3VA & 3VB & 3VC

Naast het inloopmoment is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan je vakdocent via de mail. Vragen die vóór maandag 22.00 uur gemaild zijn aan je vakdocent, worden vóór dinsdagavond beantwoord.

Afhandeling schooljaar

De sportdagen, het schoolfeest en de mentoruitjes gaan gewoon door. De ckv-dag  voor 4havo en 4vwo kan helaas geen doorgang vinden. Over het inleveren van de boeken volgt later nog nadere informatie.

Met vriendelijke groet,

Nicole Voorn

Namens het managementteam

De brand wordt op dit moment nageblust. Het sein brand meester is even voor 8 uur  gegeven. We merken dat een aantal ouders/leerlingen naar school komen om te kijken en steun te betuigen. De getoonde betrokkenheid, ook via mails, vinden we hartverwarmend, maar we willen iedereen toch met klem verzoeken niet naar de kade en de school te komen. Er wordt nog hard gewerkt door de hulpdiensten en zij hebben alle ruimte nodig.

Duidelijk is nu dat het gebouw dusdanig grote schade heeft opgelopen dat dit niet voor het begin van het nieuwe schooljaar gerepareerd kan worden. De dienst onderwijshuisvesting van de gemeente Amsterdam is al voor ons op zoek naar een tijdelijke locatie tot aan de zomervakantie en een voor wat langer verblijf na de zomer.

Morgenochtend komt het managementteam bijeen om te praten over de onderwijskundige afronding van dit schooljaar. Daar horen jullie morgen dus meer over

Nogmaals hartelijk dank voor het meeleven en alle getoonde betrokkenheid. Dat doet ons zeer goed.

Met vriendelijke groet,

David Asser

 

,

Inmiddels is duidelijk hoe groot de omvang van de brand is. We hebben te maken met een opschaling naar het hoogste niveau. De brand is nog niet onder controle. Op dit moment is wel al duidelijk dat er zoveel (water)schade aan ons mooie gebouw is, dat er de komende twee dagen, donderdag en vrijdag, geen mogelijkheden zijn om de lessen te hervatten. In deze twee dagen moeten wij bekijken hoe, waar en wanneer we ons onderwijs weer op kunnen starten. We houden u daar uiteraard van op de hoogte.

De komende twee dagen zijn de leerlingen helaas lesvrij. Wilt u dit met uw kind bespreken?

Met vriendelijke groet,

David Asser

 

 

 

Hedenmiddag zijn wij getroffen door een brand op ons dak. We zijn enorm geschrokken, maar heel blij dat alle leerlingen en personeelsleden veilig zijn. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en we zullen u pas op een later tijdstip kunnen berichten wat dit betekent voor de lessen de komende dagen en weken.

Ik reken op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

David Asser