Zorg

Faalangstbegeleiding

Voor leerlingen bij wie faalangst wordt vermoed, bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een faalangsttraining, verzorgd door een interne faalangstbegeleider. Voor deze begeleiding wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Zorgadviesteam

Het zorgadviesteam bespreekt een keer per zes weken de stand van zaken rond leerlingen met problemen. Dit team wordt voorgezeten door de zorgcoördinator en bestaat uit de afdelingsleiders, de schoolpedagoge, de schoolarts, de jeugdzorgmedewerkster en de leerplichtambtenaar. De school heeft voor één dag per week mw. drs. A.M. Boon in dienst. Zij is orthopedagoge en heeft elke woensdag spreekuur op school. Afspraken kunnen via de afdelingsleider van de betreffende afdeling gemaakt worden. Ook is er zo’n twee dagen per week een ouder-kindadviseur aanwezig en hebben we een ambulant begeleider die onze interne begeleiders begeleidt.

Buurtregisseur politie

We hebben regelmatig contact met onze buurtregisseur van de politie. Een veilige school is voor scholieren van groot belang, maar ook docenten, ouders, omwonenden en anderen hebben belang bij een optimale veiligheid in en om de school. Nauw contact met de buurtregisseur helpt ons om de sfeer op school goed te houden en eventuele problemen in een vroeg stadium op te lossen. Voor dit doel hebben we een convenant afgesloten met de politie, waarmee we o.a. preventieve controles op wapen- en drugsbezit op ons schoolterrein toestaan.

Langdurig ziek

Scholen van leerlingen uit het primair, speciaal en voortgezet onderwijs kunnen, wanneer leerlingen door ziekte en/of ongeval tijdelijk onderwijs verzuimen, een beroep doen op ondersteuning. Aan deze voorzieningen zijn geen kosten verbonden.

Advies- en begeleidingscentrum ABC

Tijdens of na een opname in een niet-academisch ziekenhuis of revalidatiecentrum en bij alle vragen rondom ziekte en onderwijs. (www.hetabc.nl) Erna Hartogensis (06 316 31 609), Eddy Dirkmaat (06 316 31 533)

Onderwijs aan Zieke Kinderen Thuis in Amsterdam.

Wanneer een leerling langdurig ziek thuis is. (www.huisonderwijsamsterdam.nl) Tel. 0299 37 42 42. Coördinator: Jantien Taams.

Educatieve Voorziening

Wanneer een leerling behandeld wordt in een academisch ziekenhuis: VUmc of Emma Kinderziekenhuis / AMC. www.educatievevoorzieningamsterdam.nl Tel. 020 566 89 52. Hoofd: Carla Hendriks.