Maatregelen i.v.m. COVID-19

Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, zullen alle Nederlandse middelbare scholen tot 2 juni gesloten zijn en vanaf 2 juni open volgens de RIVM-richtlijnen; inclusief het Fons. Gedurende deze periode houden wij onze leerlingen en hun ouders/verzorgers steeds via email op de hoogte van alle ontwikkelingen. Daarnaast kan de actuele informatie op deze webpagina worden gevonden. De mentor blijft het eerste aanspreekpunt bij alle vragen en/of problemen, bij voorkeur via email.

Het zijn grote maatregelen die ons treffen, en de gevolgen ervan zijn ook groot. Toch hebben we er vertrouwen in dat we kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven bieden, en bedanken wij onze leerlingen en hun ouders/verzorgers voor hun inzet en geduld. Samen maken we er het beste van!

Les op afstand

Vanaf woensdag 18 maart geven we onze lessen op afstand. Conform het reguliere maar verkorte (45 minuten) rooster, dat zoals gewoonlijk via Zermelo is in te zien. Dit werkt voor leerlingen als volgt:

 • Je logt in via het Leerlingenportal, met de bij jou bekende inloggegevens. (Ben je je wachtwoord bent vergeten? Klik dan op de daarvoor bestemde button, zodat je op je schoolmailadres een link ontvangt voor het instellen van een nieuw wachtwoord.
 • Start iedere schooldag met het checken van je schoolmail in Outlook en je rooster in Zermelo; dit zijn je belangrijkste bronnen van informatie.
 • Onze basis voor alle vormen van onderwijs op afstand is Teams. Via het Leerlingenportal kom je bij jouw persoonlijke Teams, waar de Teams per vak voor je klaarstaan. (Magister wordt voorlopig niet bijgehouden.)
 • Lukt iets technisch niet? Mail dan z.s.m. met ict@fonsvitae.nl en/of met je mentor.
 • Zorg dat je je bij de start van iedere les aangemeld hebt in de Teams van het vak dat je dan volgt. Vervolgens lees je, of hoor je van de docent, hoe de betreffende les in elkaar steekt. (Er is ook een leerlinginformatiekanaal in Teams, waar je nuttige informatie vindt over het onderwijs op afstand.)
 • Zet je camera in ieder geval bij het begin van de les aan, zet je microfoon aan als de docent daar om vraagt, en leg je telefoon tijdens de les buiten handbereik.
 • We kunnen op afstand slechts beperkt controleren of je goed aan het werk bent. Om deze weken te laten slagen, is er dus veel verantwoordelijkheid van jou nodig. Vind je het moeilijk om serieus aan het werk te gaan en blijven? Bespreek dit dan met je ouders en/of je mentor, en zoek naar oplossingen.
 • De mentorlessen blijven ook ingeroosterd; je kunt dan vragen stellen aan je mentor en bespreken hoe het thuiswerken verloopt.
 • De gymlessen blijven ook ingeroosterd; je krijgt hierbij allerlei sportieve opdrachten voor thuis.

Deze instructievideo licht het bovenstaande stap voor stap toe.

De kans bestaat dat alles niet perfect zal verlopen; we vragen dus geduld als het niet altijd gaat zoals gewenst. Verder sturen we wekelijks een online evaluatieformulier naar alle leerlingen, zodat we weten hoe het onderwijs op afstand verloopt en waar het is nodig is om bij te sturen.

Huiswerk

Zoals altijd wordt het huiswerk voor de onderbouwklassen genoteerd in Magister, zodat de leerlingen per dag weten wat er van ze wordt verwacht. De bovenbouwklassen werken met studieplanners, die net als de online lessen te vinden zijn in Teams.

Het is zoeken naar een goede balans m.b.t. de hoeveelheid huiswerk voor de verschillende vakken. Leerlingen en ouders/verzorgers die het huiswerk als teveel (of te weinig) ervaren kunnen dat bij de mentor aankaarten.

Eigen verantwoordelijkheid van leerlingen (en ondersteuning door ouders/verzorgers)

We kunnen slechts deels controleren wat onze leerlingen thuis doen qua schoolwerk. Nu we aan het eind van het schooljaar minder cijfermatige resultaten zullen hebben, worden andere zaken belangrijker voor overgang en determinatie: tijdig en actief aanwezig zijn bij online lessen, tijdig en volledig aanleveren van huiswerkopdrachten, enzovoort. De leerlingen moeten meer dan ooit tonen mede verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.

In deze tijd doen we een beroep op alle ouders/verzorgers om, waar en wanneer mogelijk, hun kinderen ondersteuning en stimulans te bieden bij schoolwerk (NB: bij het proces, niet de inhoud). En om het aan te kaarten bij de mentor als dit proces (te) moeizaam verloopt, zodat we samen kunnen kijken hoe het anders kan.

Ouders/verzorgers met vitale beroepen

Kinderen van ouders/verzorgers die werken in een vitaal beroep (o.a. zorg, politie, brandweer) zijn welkom bij ons op school; dit kan met de afdelingsleider van de leerling afgesproken worden. Let wel: het gaat uitsluitend om zelfstandig werken, we kunnen in deze periode geen docentbegeleiding op school bieden.

Eindexamens en slaging

De centrale eindexamens zijn afgelast, waardoor de resultaten van de schoolexamens bepalen of een leerling geslaagd is. Het reguliere deel van deze schoolexamens is inmiddels afgerond en de cijfers zijn bekend gemaakt. Het Ministerie van OCW heeft een aangepaste slaag/zakregeling vastgesteld.

Van zaterdag 18 april 09.00u t/m woensdag 22 april 12.00u kunnen leerlingen zich inschrijven voor de 1e ronde herkansingen (maximaal 3 herkansingen per leerling), via de onderstaande links:

De verdere eindexamen-tijdlijn is als volgt:

 • Do 23 april t/m di 5 mei: Meivakantie
 • Wo 6 mei t/m vr 8 mei: gelegenheid tot vragen stellen over lesstof herkansingen (tijdens ingeroosterde online lessen of op afspraak met je docent)
 • Ma 11 mei t/m wo 20 mei: inhaalexamens en 1e ronde herkansingen (volgens je rooster in Zermelo)
 • Ma 25 mei: cijfers van inhaalexamens en 1e ronde herkansingen zijn bekend, inschrijving voor 2e ronde herkansingen (voor leerlingen die tijdens 1e ronde inhaalexamens hadden)
 • Di 26 mei: ondertekening akkoordverklaring schoolexamens
 • Wo 27 mei t/m vr 29 mei: 2e ronde herkansingen (volgens je rooster in Zermelo)
 • Do 4 juni: uitslag
 • Vr 5 juni: inschrijving voor resultaatverbeteringstoetsen (max. 2 RV-toetsen per leerling)
 • Ma 8 juni t/m vr 12 juni: gelegenheid tot vragen stellen over lesstof resultaatverbeteringstoetsen (tijdens ingeroosterde online lessen of op afspraak met je docent)
 • Ma 15 t/m do 19 juni: resultaatverbeteringstoetsen (volgens je rooster in Zermelo)
 • Vr 26 juni: uitslag na resultaatverbeteringstoetsen
 • Ma 29 juni: diploma-uitreiking

Alle reguliere examens, inhaalexamens en herkansingen worden afgenomen volgens de richtlijnen van het RIVM en Ministerie van OCW.

Voor meer corona-gerelateerde informatie rondom de eindexamens, zie deze webpagina van de Rijskoverheid.

Toetsen en overgang

Tot 2 juni zijn alle toetsen van lagere leerjaren dan 5havo/6vwo uitgesteld. Wel worden er diagnostische toetsen (zonder cijfer) gegeven, en krijgen leerlingen cijfers voor huiswerkopdrachten.

Van 2 t/m 12 juni hebben alle onderbouwleerlingen eindtoetsen, en de bovenbouwleerlingen (minus de examenleerlingen) hebben van 2 juni t/m 18 juni eindtoetsen en SE’s. Dit alles volgens het rooster in Zermelo, en volgens de RIVM-richtlijnen. In deze toetsperiode worden ook enkele fysieke activiteiten georganiseerd voor de leerlingen.

Tussen 22 en 30 juni vinden de overgangsvergaderingen plaats, en vervolgens de proclamaties (rapportuitreiking en jaarafsluiting) voor alle leerjaren op vrijdag 3 juli.

Stages

De werkveldstage voor 4havo- en 4vwo-leerlingen kan helaas geen doorgang vinden, ook niet later in het schooljaar. De ontvangende bedrijven en organisaties zijn hierover geïnformeerd. Indien mogelijk plannen we (een deel van) de werkveldstage op een ander moment.

De maatschappelijke stage voor 4havo- en 5vwo-leerlingen kan – juist ook in deze tijd – doorgang vinden, door deel te nemen aan charitatieve (buurt-)initiatieven. Zo help je andere mensen en spaar je tegelijkertijd uren voor je stage. Onze stagecoördinator Carien Wernsen (carien.wernsen@fonsvitae.nl) denkt graag mee.

Extracurriculaire activiteiten

Alle geplande excursies, reizen, bijeenkomsten en andere extracurriculaire activiteiten (waaronder de Fons Theater-voorstelling De Odyssee) zijn helaas voorlopig afgelast. Wij streven naar uitstel in plaats van afstel, zo mogelijk nog binnen dit schooljaar.

Privacyregels beeldmateriaal

Omdat bij ons onderwijs op afstand veel beeldmateriaal wordt gebruikt, wijzen we met klem op de privacyregelingen die daarvoor gelden. Het foto- en video-materiaal dat we delen via Teams en andere programma’s mag niet openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de school. Het is dus niet toegestaan dit materiaal door te sturen naar derden, of te posten op social media.