Aanmelding en plaatsing

Wat leuk dat je interesse hebt in het Fons! Kijk hieronder bij het leerjaar waarvoor je je wilt aanmelden (bijv. de brugklas) voor jouw verdere stappen.

Brugklas

Wat leuk dat je interesse hebt in het Fons!

We hopen je a.s. januari/februari bij onze on- en offline kennismakingsactiviteiten te ontmoeten. Daarna volgen de inschrijfmiddagen in maart.

Wij volgen de in Amsterdam geldende kernprocedure voor aanname.

2havo, 2vwo, 3havo, 3vwo, 4havo (na 3havo), 4vwo, of 5vwo (na 4vwo)

Wat leuk dat je interesse hebt in het Fons!

Op dit moment kunnen we helaas nog geen aanmeldingen voor hogere leerjaren in behandeling nemen. Later in het schooljaar kun je hier lezen hoe je je aanmeldt voor één van onze hogere leerjaren, en hoe de beslissingsprocedure vervolgens verloopt.

4havo (na vmbo-T-eindexamen)

Wat leuk dat je interesse hebt in het Fons!

Op dit moment kunnen we helaas nog geen aanmeldingen voor hogere leerjaren in behandeling nemen. Later in het schooljaar kun je hier lezen hoe je je aanmeldt voor één van onze hogere leerjaren, en hoe de beslissingsprocedure vervolgens verloopt.

5havo, 5vwo (na havo-eindexamen) of 6vwo

Na je havo-eindexamen doorstromen naar 5vwo is helaas bij ons niet mogelijk; het aantal leerlingen dat intern doorstroomt volgens deze route heeft voorrang, en is altijd te hoog om daarnaast ook externe leerlingen toe te kunnen laten. Ook instromen in 5havo of 6vwo (de eindexamenjaren) is bij ons helaas niet mogelijk.