Aanmelding en plaatsing

Wat leuk dat je interesse hebt in het Fons! Kijk hieronder bij het leerjaar waarvoor je je wilt aanmelden (bijv. de brugklas) voor jouw verdere stappen.

Brugklas

Wat leuk dat je interesse hebt in het Fons!

We hopen je in januari/februari bij onze on- en offline kennismakingsactiviteiten te ontmoeten. Vervolgens ontvangen (de ouders/verzorgers van) groep 8-leerlingen begin maart het VO-aanmeldingsformulier met keuzelijst, en vindt tussen 8 en 19 maart de aanmeldingsperiode op de middelbare scholen plaats. Het hangt af van de dan geldende COVID-19 maatregelen hoe deze aanmelding op het Fons wordt georganiseerd; vanaf begin maart kun je op deze webpagina daar alle informatie over vinden.

Wij volgen de in Amsterdam geldende kernprocedure voor aanname.

2havo, 2vwo, 3havo, 3vwo, 4havo (na 3havo), 4vwo, of 5vwo (na 4vwo)

Wat leuk dat je interesse hebt (uw kind interesse heeft) in het Fons!

Een overstap naar een andere school is altijd spannend, en des te spannender als het gaat om ‘zij-instroom’ (in een hoger leerjaar dan de brugklas). Dit betreft namelijk een zeer beperkt aantal plaatsen, en pas in de laatste week van het schooljaar blijkt definitief of er een plaats voor jou (uw kind) beschikbaar is. We hanteren in ieder geval de volgende richtlijnen:

 • Er is een overgangsbewijs nodig (zij-instromen kan niet als het gaat om een schooljaar overdoen/doubleren)
 • Leerlingen die van buiten de regio Amsterdam naar onze regio verhuizen, krijgen bij gelijke geschiktheid voorrang
 • Leerlingen die bij één van onze SVOAZ-zusterscholen (St. Nicolaaslyceum of St. Ignatiusgymnasium) vandaan komen, krijgen bij gelijke geschiktheid voorrang.

Wil je (wilt uw kind) in aanmerking komen voor een zij-instroomplaats op het Fons? Vul dan ons online interesseformulier in, dat openstaat tot de meivakantie (23 april; daarna nemen we voor komend schooljaar geen aanmeldingen meer aan). Zo kom je op onze wachtlijst, en krijg je eind mei bericht van de betreffende afdelingsleider.

Dit bericht kan een uitnodiging zijn voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, of een afwijzing. In het geval van een uitnodiging verwachten we de volgende documenten vanuit de huidige school, voorafgaande aan het gesprek:

 • OKI-doc (onderwijskundig rapport)
 • schoolwisselaarsformulier
 • verzuimoverzicht
 • uitdraai leerlingvolgsysteem
 • OPP (ontwikkelingsperspectiefplan)
 • recente cijferlijst.

Vervolgens weten we na de rapportvergaderingen in juli definitief hoeveel plaatsen we beschikbaar hebben, en dus ook of we jou (uw kind) kunnen verwelkomen.

4havo (na vmbo-T-eindexamen)

Wat leuk dat je interesse hebt (uw kind interesse heeft) in het Fons!

Als je (uw kind) na afronding van het vmbo-T wilt doorstromen naar de havo op het Fons, hebben we soms nog plek beschikbaar. Onze toelatingsvoorwaarden hierbij zijn als volgt:

 • positief advies van de toeleverende vmbo-school
 • aanbeveling van de huidige mentor m.b.t. motivatie en geschiktheid
 • persoonlijke motivatiebrief met redenen om de havo te willen volgen
 • goede aansluiting van het vmbo-examenpakket op het gewenste havo-examenpakket:
  • minstens 6,0 als vmbo-eindcijfer voor elk havo-profielvak
  • indien geen volledige aansluiting worden de gemiste 3havo-onderwerpen zelfstandig, op eigen verantwoordelijkheid en vóór het begin van het nieuwe schooljaar ingehaald (geldt vooral voor de vakken Scheikunde en Wiskunde).

Voldoe je (voldoet uw kind) aan al deze voorwaarden? Vul dan ons online interesseformulier in dat openstaat tot de meivakantie (23 april; daarna nemen we voor komend schooljaar geen aanmeldingen meer aan), en stuur de genoemde bewijsdocumenten naar aanmelding_4havo@fonsvitae.nl. Zo kom je op onze wachtlijst, en krijg je eind mei bericht van de betreffende afdelingsleider.

Dit bericht kan een uitnodiging zijn voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, of een afwijzing. In het geval van een uitnodiging moet het volgende blijken uit het kennismakingsgesprek:

 • geen ongeoorloofde afwezigheid van school
 • positieve studiehouding
 • geen gedragsproblematiek
 • heldere motivatie om onze havo-opleiding te willen volgen.

Vervolgens weten we na de rapportvergaderingen in juli definitief hoeveel plaatsen we beschikbaar hebben, en dus ook of we jou (uw kind) kunnen verwelkomen. Om eventuele teleurstelling te voorkomen, is het verstandig om ook aan te melden bij een andere havo-school en/of een MBO-opleiding.

5havo, 5vwo (na havo-eindexamen) of 6vwo

Na je havo-eindexamen doorstromen naar 5vwo is helaas bij ons niet mogelijk; het aantal leerlingen dat intern doorstroomt volgens deze route heeft voorrang, en is altijd te hoog om daarnaast ook externe leerlingen toe te kunnen laten. Ook instromen in 5havo of 6vwo (de eindexamenjaren) is bij ons helaas niet mogelijk.