Aanmelding en plaatsing

Wat leuk dat je interesse hebt in het Fons! Kijk hieronder bij het leerjaar waarvoor je je wilt aanmelden voor jouw verdere stappen.

Brugklas

Wat leuk dat je interesse hebt in het Fons! We hopen dat je op onze kennismakingsdagen in januari/februari een goed beeld zult krijgen van onze school. En daarna ben je – samen met je ouders – van harte welkom om je bij ons te komen inschrijven! Dat kan van 8 t/m 19 maart 2022. (Hoe en wanneer precies wordt i.v.m. de steeds wijzigende COVID19-maatregelen pas op een later moment duidelijk; zodra er meer bekend is vermelden we op deze webpagina alle informatie.)

Zorg in ieder geval dat je bij je inschrijving de volgende documenten bij je hebt:

  • Voorkeurslijst met jouw rangorde van scholen, en het Fons Vitae Lyceum als eerste keuze;
  • Aanmeldformulier VO met jouw basisschool-advies en ELK-leerlingnummer (gekregen van je basisschool).

Zijn er bijzonderheden rondom jouw begeleiding op school? Laat je ouders dan vóór de start van de inschrijving contact opnemen met onze afdelingsleider brugklas (mevr. Groen, gaby.groen@fonsvitae.nl), om te bespreken wat het Fons voor jou en je ouders kan betekenen.

Wij volgen de in Amsterdam geldende Kernprocedure voor aanname.

2havo, 2vwo, 3havo, 3vwo, 4havo (na 3havo), 4vwo, of 5vwo (na 4vwo)

Wat leuk dat je je wilt aanmelden bij het Fons!

Op dit moment kunnen we helaas nog geen aanmeldingen voor hogere leerjaren in behandeling nemen. Later in het schooljaar kun je hier lezen hoe je je aanmeldt voor één van deze leerjaren, en hoe de beslissingsprocedure vervolgens verloopt.

4havo (na vmbo-T-eindexamen)

Wat leuk dat je je wilt aanmelden bij het Fons!

Op dit moment kunnen we helaas nog geen aanmeldingen voor hogere leerjaren in behandeling nemen. Later in het schooljaar kun je hier lezen hoe je je aanmeldt voor één van deze leerjaren, en hoe de beslissingsprocedure vervolgens verloopt.

5havo, 5vwo (na havo-eindexamen) of 6vwo

Na je havo-eindexamen doorstromen naar 5vwo is helaas bij ons niet mogelijk; het aantal leerlingen dat intern doorstroomt volgens deze route heeft voorrang, en is altijd te hoog om daarnaast ook externe leerlingen toe te kunnen laten. Ook instromen in 5havo of 6vwo (de eindexamenjaren) is bij ons helaas niet mogelijk.