Talentontwikkeling

Het Fons is een gecertificeerde ‘Begaafdheidsprofielschool’, wat betekent dat wij de talenten van al onze leerlingen – niet alleen de hoogbegaafden onder hen – actief (h)erkennen, stimuleren en faciliteren. Wat zijn jouw talenten?

Begaafdheidsprofielschool (BPS)

Het Fons kent een lange traditie van speciale aandacht voor de individuele talentontwikkeling van leerlingen. Deze traditie vloeide in 2012 voort in het behalen van het officiële keurmerk ‘Begaafdheidsprofielschool’ (BPS), als enige middelbare school in Amsterdam. We zijn trots op dit BPS-keurmerk, en ons bewust van de grote verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt.

Om talent te (h)erkennen, wordt in de mentorlessen (met name in de onderbouw) veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkelingsthema’s als ‘Wie ben je’, ‘Wat kun je’ en ‘Wat wil je’. We helpen je ontdekken waar je sterk in bent en hoe je daar nog sterker in kunt worden, en kijken daarbij verder dan de standaard schoolvakken. Dat kan een talent voor wiskunde of taal naar boven brengen, maar bijvoorbeeld ook voor projectmanagement, fotografie of geluidstechniek. Natuurlijk kunnen (de ouders/verzorgers van) leerlingen ook zelf aangeven dat ze een bepaald talent graag willen ontwikkelen op school.

Om talent te stimuleren en faciliteren, hebben we een gevarieerd aanbod van BPS-mogelijkheden: zie het filmpje en de paragrafen hieronder. Voor iedere leerling is er wat wils – van havo tot gymnasium, van brugklasser tot examenleerling!

BPS-keuzemodules

We beschikken over een breed, en grotendeels gratis, aanbod van klassikale ‘BPS-keuzemodules’: speciale talentvakken buiten lestijd om – aansluitend op het reguliere rooster – die toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerde leerlingen. Onze modules zijn o.a. gericht op techniek (zoals Arduino Robotica en Modelraketbouw), taal (zoals Cambridge Engels en Spaans spreken) en creativiteit (zoals Drummen en de Kunstklas).

Fons Libertatis-project

Leerlingen die zich de lesstof van één of meer vakken in minder tijd eigen kunnen maken, mogen onder schooltijd werken aan een zelfbedacht ‘Fons Libertatis’-project (Latijn voor ‘Bron van de Vrijheid’). Zo’n talentproject kan van alles zijn, als het jou maar boeit en uitdaagt – en daarmee jouw algemene leerplezier vergroot. Hierbij word je begeleid door één van onze BPS-coaches volgens het TASC-model.

Versneld of verhoogd eindexamen

Voor leerlingen die veel talent hebben voor één of meer examenvakken, zijn er op het Fons meerdere mogelijkheden:

  • Alle leerlingen: Je kunt versneld eindexamen doen in één of meer vakken, waarbij je op z’n vroegst in 3 havo of 4 vwo/gymnasium de examenonderdelen van het betreffende vak (of vakken) afrondt. Zo houd je in je examenjaar meer studietijd over voor je andere vakken.
  • Havo-leerlingen: Je kunt op vwo-niveau eindexamen doen in één of meer vakken. Je krijgt dan op je havo-diploma een aantekening dat je het betreffende vak (of vakken) op vwo-niveau hebt afgesloten.
  • Vwo/gymnasium-leerlingen: Je kunt je opleiding afronden in 5 jaar i.p.v. de standaard 6 jaar. Dit speciale traject is maatwerk en vraagt een grote mate van zelfstandigheid van de leerling.
Buitenschoolse talent-activiteiten

Naast onze interne BPS-mogelijkheden, stimuleren we leerlingen ook om buiten school hun talenten te ontwikkelen – individueel of met een groepje schoolgenoten, al dan niet onder begeleiding van een docent. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een (inter-)nationale wetenschapscompetitie, of zitting te nemen in een junior klankbordgroep van een Amsterdams museum. Ook kun je (online) masterclasses volgen op een universiteit of hogeschool.

Hoogbegaafde leerlingen

Bij hoogbegaafde leerlingen komt er lang niet altijd ‘uit wat erin zit’, met als gevaar dat er een negatieve spiraal van onderpresteren optreedt. Passend onderwijs en gerichte begeleiding kunnen dan enorm helpen. Meerdere van onze medewerkers, van docent tot zorgcoördinator, zijn hiertoe geschoold. Zij verzorgen speciale hoogbegaafdheidstrajecten met een curriculum op maat en begeleiding door een persoonlijke BPS-coach.