Jaarkalender


In de Jaarkalender worden alle belangrijke gebeurtenissen van ons schooljaar vermeld: toetsweken, voorlichtingsbijeenkomsten, vakanties, feesten, enzovoort. Leerlingen en hun ouders/verzorgers dienen zichzelf op de hoogte te stellen van de inhoud van deze kalender.

  • Groen: vakanties en andere vrije dagen
  • Rood: algemene informatie voor leerlingen, ouders en medewerkers
  • Geel: examen-informatie voor leerlingen, ouders en medewerkers van 5havo en 6vwo
  • Blauw: informatie voor medewerkers