Jaarkalender


In de Jaarkalender worden alle belangrijke gebeurtenissen van ons schooljaar vermeld: toetsweken, voorlichtingsbijeenkomsten, vakanties, feesten, enzovoort. Leerlingen en hun ouders/verzorgers dienen zichzelf op de hoogte te stellen van de inhoud van deze kalender.