Identiteit

'Fons Vitae' is Latijn voor 'Bron van Leven'; een passende naam voor ons levendige stadse lyceum met zijn klassieke uitstraling. Een sfeervolle en uitdagende school, met ruimte voor verschillen in karakter en leerstijl. Je bent welkom op het Fons!

Geschiedenis

Onze geschiedenis voert ruim honderd jaar terug, tot september 1914. Toen werd onze school opgericht door de zusters Franciscanessen van Heythuysen, als de eerste Rooms-Katholieke meisjesschool van Nederland met een driejarige hbs-opleiding (de voorganger van het huidige vwo). We gingen van start met 26 leerlingen. In 1917 kregen we een vijfjarige hbs, wat destijds toegang gaf tot de universiteit, en in 1926 werd daar een gymnasium-opleiding aan toegevoegd. Ons leerlingenaantal steeg gestaag en vanaf 1970 waren ook jongens welkom. Pas in 1980 nam de laatste zuster Franciscanessen afscheid als docent. In Het Parool is uitgebreid aandacht besteed aan onze rijke historie, waarbij het mooi is om te lezen hoe de kern van het Fons door al die jaren heen hetzelfde is gebleven: “.. een warme school met betrokken docenten. Je was daar een persoon die werd gezien.”

In 2015 vierden we het honderdjarig bestaan van het Fons met allerlei feestelijke activiteiten. Ter gelegenheid van dit jubileum werden twee liederen gecomponeerd – ‘Fons Fissa’ door rapper (en oud-leerling) Sef en ‘Het Fons Vitae’ door cabaretière Karin Bloemen – en schreef onze oud-docent Aad Streefland het boek ‘Bronnen van Leven: Fons Vitae Lyceum 1914 – 2014’, waarvan een uittreksel is verschenen in het geschiedkundig tijdschrift Ons Amsterdam.

Voor de geschiedenis van ons schoolgebouw: zie ‘Onze school – Locatie’.

Kernwaarden

Op het Fons werken we vanuit drie kernwaarden:

  • Betrokkenheid: Als Fons-leerlingen en -medewerkers vormen we een hechte gemeenschap die zich zeer betrokken voelt bij de school, en bij elkaar. Deze betrokkenheid is in onze visie de basis voor een succesvolle overdracht van kennis, vaardigheden en leerplezier.
  • Verantwoordelijkheid: Vanaf de brugklas werken we aan een goede balans van vasthouden en loslaten, van sturen en begeleiden. Met als doel een continue groei richting zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
  • Persoonlijke ontwikkeling: We bereiden niet alleen voor op een diploma, maar ook op alle uitdagingen ná school. Dus werken we aan sociale vaardigheden, culturele vaardigheden en mediawijsheid. Aan kritisch denken en creatief denken. En aan het ontdekken en ontwikkelen van ieders persoonlijke interesses en talenten.
Leerlingenpopulatie

Het Fons heeft een stabiele populatie van rond de 1000 leerlingen, afkomstig uit Amsterdam en de daaromheen liggende gemeentes. Alle kinderen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies van hun basisschool zijn welkom. Dit mondt gemiddeld uit in een verdeling van ca. 40% havo-leerlingen, 50% vwo-leerlingen en 10% gymnasium-leerlingen, met verschillen per schooljaar. Van oorsprong zijn we een Rooms-Katholieke school, maar tegenwoordig hebben we kinderen (en medewerkers) met allerlei verschillende geloofsovertuigingen in huis.