Medewerkers

Op het Fons werken ruim honderd bevlogen mensen, allen met hart voor onderwijs en voor jongeren. Aangenaam!

Schoolleiding

Rector

 

mw. drs. S. de Kruijk

020-5712410
simone.dekruijk@fonsvitae.nl

Plaatsvervangend rector

dhr. drs. J. Termeer

020-5712410
joost.termeer@fonsvitae.nl

Afdelingsleiders

Afdelingsleider klas 1vwo, 2vwo en 3vwo

mw. drs. G. Groen

020-5712419
gaby.groen@fonsvitae.nl

Afdelingsleider klas 1h/v, 2havo en 3havo

mw. drs. T. Hagenbeek

020-5712412
tieske.hagenbeek@fonsvitae.nl

Afdelingsleider klas 4havo en 5havo

dhr. H. Veen

020-5712413
harry.veen@fonsvitae.nl

Afdelingsleider klas 4vwo, 5vwo en 6vwo

mw. drs. N. Voorn

020-5712420
nicole.voorn@fonsvitae.nl

Hoofd facilitaire
dienst

dhr. M. Rijsmus

020-5712410
marcel.rijsmus@fonsvitae.nl

Vakdocenten

Er zijn op het Fons ca. 90 docenten in dienst. Leerkrachten die stuk voor stuk specialisten zijn in hun vakgebied, en grotendeels een eerstegraads lesbevoegdheid hebben. Naast hun vakmatige specialisme heeft bijna elke docent ook andere taken op school, zoals mentoraat, stagebegeleiding of ICT.

De volledige lijst van vakdocenten met emailadressen staat vermeld in onze schoolgids.

Onderwijsondersteunend personeel

Ook buiten het klaslokaal zijn er mensen hard aan het werk voor het Fons: onze OOP-ers (onderwijsondersteunend personeel). Zo hebben we o.a. conciërges, administratief medewerkers en zorgmedewerkers in dienst.

De volledige lijst van OOP-ers met emailadressen staat vermeld in onze schoolgids.