Bijzondere activiteiten

Op het Fons is er ook heel veel te beleven buiten de lessen om. Zowel binnen ons schoolgebouw als daarbuiten, van gezellige dansfeesten tot internationale excursies. Voor ieder wat wils!

Culturele Avonden

Elk schooljaar worden er twee of meer Culturele Avonden georganiseerd, waarop zowel onze (oud-)leerlingen als medewerkers hun diverse podiumtalenten vertonen, aan een enthousiast publiek van ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden.

Excursies en reizen

In alle leerjaren behalve het eindexamenjaar vinden algemene en vakgerelateerde excursies plaats, van dagtrips tot meerdaagse reizen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Leerjaar 1: brugklaskamp
  • Leerjaar 2: bezoek aan Ostadetheater
  • Leerjaar 3: kamp in de Ardennen of Trier
  • Leerjaar 4havo en 5vwo: reis naar o.a. Rome, Berlijn of Edinburgh.

Vakgerelateerde excursies gaan o.a. naar het Europees Parlement (Maatschappijleer), Artis (Biologie) en De Nederlandsche Bank (Economie).

Feesten

Voor onze leerlingen uit leerjaar 1 en 2 worden er door het schooljaar heen drie thematische ‘soos’-feesten op school georganiseerd, en voor leerjaar 3 en hoger is er een extern kerstgala in december. We sluiten het schooljaar af met een extern zomerslotfeest voor alle leerlingen (en medewerkers). Op onze feesten wordt geen alcohol geschonken.

Mentorklas-uitje

Klassen sluiten het schooljaar altijd gezellig samen af, met een uitje dat door de bijbehorende mentor(en) georganiseerd wordt: van bowlen tot een picknick op het strand.

Projectdagen en –weken

De onderbouw-leerjaren hebben een ‘Alternatieve Lesweek’ in november en maart. In deze projectweken zijn er geen reguliere lessen, maar werken leerlingen aan vakoverstijgende projecten rondom een bepaald thema. Het doel is om op een andere manier te leren dan binnen de reguliere lessen mogelijk is, en om hechtere relaties te smeden tussen klasgenoten onderling en met de mentoren.

Verder worden er gedurende het jaar verschillende projectdagen en doemiddagen georganiseerd in alle leerjaren behalve het eindexamenjaar, zoals de CKV-dag in leerjaar 4 waarbij leerlingen deelnemen aan allerlei artistieke workshops.

Sportdagen

Jaarlijks organiseert onze vaksectie Lichamelijke Oefening één buitensportdag en één binnensportdag per leerjaar. Daarnaast nemen we deel aan de Interlyceale (een sporttoernooi met andere lycea in de regio) en de Nationale Schoolhockeycompetitie. Ook worden er gedurende het jaar informele sportwedstrijden georganiseerd tussen leerlingen en medewerkers.

Fons Vi-theater

Het Fons kent een lange traditie van (muziek-)theater. Elk schooljaar brengt een groep leerlingen uit verschillende leerjaren, begeleid door bevlogen docenten, een prachtige – vaak zelf geschreven – theatervoorstelling op de planken, zoals recent ‘De finale’ en ‘De familie Pubersma’.