Kwaliteit

Op het Fons werken we continu aan de verbetering van onze school en ons onderwijs. Via enquêtes, klankbordgesprekken en inspraakorganen betrekken we onze leerlingen en hun ouders/verzorgers hier zoveel mogelijk bij. En dat geeft resultaat!

Statistieken

Via scholenopdekaart.nl en onderwijsinspectie.nl zijn onze onderwijsresultaten en andere statistieken van de afgelopen jaren in te zien. Een voorbeeld:

Slagingspercentages vwo
vwo’10’11’12’13’14’15’16’17’18’19’20
Fons Vitae Lyceum8664808987929092978499
landelijk9191898886838882919192
Slagingspercentages havo
havo’10’11’12’13’14’15’16’17’18’19’20
Fons Vitae Lyceum8692819293949289917594
landelijk8887868182938887898798

Stichting en bestuur

Samen met onze zusterscholen, het St. Ignatiusgymnasium en het St. Nicolaaslyceum, vormen wij de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ). Binnen deze stichting behouden de drie scholen hun eigen profiel en beleid, maar wordt nauw contact onderhouden om samen onze hoge kwaliteit van onderwijs te waarborgen.

Onze rector vormt samen met de zusterschool-rectoren het College van Bestuur van de SVOAZ. Zij dragen naast de bijzondere verantwoordelijkheid voor hun eigen school, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de stichting als geheel. Het College van Bestuur is gezamenlijk te bereiken via [email protected].

Medezeggenschapsraad

Onze Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee bovenbouwleerlingen, twee ouders/verzorgers en vier medewerkers. Zij bewaken en stimuleren de inspraak van alle betrokkenen bij de school en geven advies of instemming m.b.t. schoolbeleid, waarmee ze een belangrijke controlerende functie vervullen. Ook ontplooien ze eigen initiatieven. De MR vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar, en heeft daarnaast regelmatig overleg met de schoolleiding.

Omdat wij deel uitmaken van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid is onze MR met vier leden vertegenwoordigd in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van deze stichting. Daarin worden schooloverstijgende aangelegenheden besproken met de MR-leden van onze zusterscholen.