Leerlingen en ouders

Wij betrekken onze leerlingen en hun ouders/verzorgers graag zoveel mogelijk bij het reilen en zeilen op school. Daartoe hebben we diverse organen en contactmomenten. Samen maken we het Fons!

Leerlingen

Klassenvertegenwoordigers

Onze brugklassen hebben elk twee klassenvertegenwoordigers. Deze leerlingen treden op als klassikaal contactpunt voor mentoren en vakdocenten, en ze bespreken regelmatig met de afdelingsleider wat er op school speelt en mogelijk verbeterd kan worden.

Mini-mentoren

Elke brugklas heeft minimaal twee mini-mentoren: bovenbouwleerlingen die als begeleider meegaan op brugklaskamp, en verder het hele schooljaar betrokken blijven bij hun brugklas. Omdat mini-mentoren qua leeftijd nog dichtbij de brugklassers staan, vormen ze een toegankelijk aanspreekpunt en vraagbaak.

Leerlingencommissies

Voor leerlingen is het ontzettend leuk en leerzaam om plaats te nemen in één van onze (zeer actieve) leerlingencommissies:

  • Leerlingenraad: Deze commissie vertegenwoordigt onze gehele leerlingenpopulatie, en zorgt dat elke stem op het Fons wordt gehoord. Om dat te bereiken luisteren de leden goed naar wat er speelt onder de leerlingen, hebben ze daar regelmatig contact met de schoolleiding over, en zijn ze met twee zetels vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad. Daarnaast organiseren ze acties voor bijzondere dagen zoals Sinterklaas en Valentijnsdag. Bekijk vooral hun eigen website voor meer info!
  • Feestcommissie: Deze commissie organiseert de leerlingfeesten van het Fons. Zoals de ‘soos’ voor leerjaar 1 en 2, het kerstgala voor de bovenbouw, en het zomerslotfeest voor de hele school.
  • Gender and Sexuality Alliance: De GSA maakt zich sterk voor een schoolomgeving waar het veilig is voor leerlingen (en medewerkers) om voor hun genderidentiteit en/of seksuele oriëntatie uit te komen, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of  verantwoorden.

Schoolkrant

Onze vermaarde schookrant ‘Knoppen’ verschijnt al periodiek sinds 1921, op papier en tegenwoordig ook digitaal (online te vinden via de Portal voor Leerlingen). De Knoppen-redactie bestaat uit Fons-leerlingen uit alle leerjaren (onder begeleiding van een docent): talentvolle schrijvers, dichters, tekenaars en fotografen, die elke keer weer een boeiende, vermakelijke en leerzame krant afleveren.

Leerlingenstatuut

Ons Leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van Fons-leerlingen op school; bijvoorbeeld wat onze leerlingen van hun docenten mogen verwachten, en andersom. Het statuut is opgesteld door onze leerlingen zelf (in overleg met de schoolleiding).

Ouders/verzorgers

Oudervereniging

Alle ouders/verzorgers van onze leerlingen zijn automatisch lid van de Oudervereniging van het Fons. Voor en door deze vereniging wordt ieder schooljaar een algemene vergadering georganiseerd.

Ouderraad

Uit de Oudervereniging wordt de Ouderraad ([email protected]) gevormd: het bestuur van de Oudervereniging, en het contactpunt voor zowel ouders/verzorgers als de school(-leiding). Daarnaast is de Ouderraad met twee zetels vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad. Wij prijzen ons gelukkig met een actieve Ouderraad die niet alleen een waardevol klankbord voor ons vormt, maar ook eigen initiatieven ontwikkelt, zoals thematische ouderavonden en lessen mediawijsheid.

Contact met ouders

We onderhouden op verschillende manieren contact met de ouders van onze leerlingen:

  • Email en telefoon: Alle medewerkers van de school zijn via email bereikbaar voor vragen of opmerkingen. De schoolleiding en afdelingsleiders zijn daarnaast ook telefonisch bereikbaar.
  • Nieuwsbrief: Afdelingsleiders versturen met regelmaat een ‘Ouderbulletin’ met leerjaarspecifieke informatie.
  • Voorlichtingsavond: Aan het begin van het schooljaar organiseren we voor alle leerjaren een algemene voorlichtingsavond, waarbij de betreffende afdelingsleider en mentoren informatie geven over de verloop van dat jaar. Daarnaast worden er wanneer relevant voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd m.b.t. specifieke onderwerpen, zoals een schoolreis of de doorstroom van havo naar vwo.
  • Mentor/ouder/leerling (MOL)-gesprek: Twee keer per jaar vinden er MOL-gesprekken plaats. Leerlingen en hun ouders/verzorgers spreken dan met de mentor over de studieresultaten en het welbevinden van hun kind.
  • 10-minutengesprek met vakdocent: Halverwege het schooljaar organiseren we 10-minutengesprekken met vakdocenten. Ouders/verzorgers kunnen dan desgewenst met één of meer vakdocenten van hun kind spreken over de studieresultaten voor het betreffende vak.