Indeling

Op het Fons hebben we havo/vwo- en vwo-klassen in leerjaar 1. Daarna verdelen onze leerlingen zich over twee afdelingen: de vijfjarige havo en het zesjarige vwo, inclusief gymnasium. Mooie en uitdagende opleidingen!

Lesrooster

Onze lessen duren 60 minuten. Er zijn maximaal zeven lessen op één dag, met daartussen twee pauzes van 30 minuten. Op bepaalde dagen (zie de jaarkalender) wordt een verkort lesrooster gedraaid met lessen van 45 minuten, om ruimte te maken voor studiemiddagen en andere activiteiten.

Regulier lesrooster
1e lesuur08.30 – 09.30u
2e lesuur09.30 – 10.30u
pauze10.30 – 11.00u
3e lesuur11.00 – 12.00u
4e lesuur12.00 – 13.00u
pauze13.00 – 13.30u
5e lesuur13.30 – 14.30u
6e lesuur14.30 – 15.30u
7e lesuur15.30 – 16.30u
Verkort lesrooster
1e lesuur08.30 – 09.15u
2e lesuur09.15 – 10.00u
pauze10.00 – 10.30u
3e lesuur10.30 – 11.15u
4e lesuur11.15 – 12.00u
pauze12.00 – 12.30u
5e lesuur12.30 – 13.15u
6e lesuur13.15 – 14.00u
7e lesuur14.00 – 14.45u
Afdelingen: havo, vwo en gymnasium

Op het Fons kennen we twee afdelingen: de havo (hoger algemeen vormend onderwijs) en het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Ons vwo is verder onderverdeeld in regulier vwo en gymnasium (vwo met een klassieke taal: Latijn en/of Grieks). Beide afdelingen bieden een uitdagende en afwisselende opleiding, waarbij er zoveel mogelijk uit de leerling wordt gehaald.

De havo is een vijfjarige opleiding, resulterend in een diploma dat toegang geeft tot een vervolgstudie in het hbo (hoger beroepsonderwijs, aan hogescholen). Het vwo en gymnasium zijn zesjarige opleidingen, beide resulterend in een diploma dat toegang geeft tot een vervolgstudie in het wo (wetenschappelijk onderwijs, aan universiteiten). Daarnaast staat voor een leerling met een vwo- of gymnasium-diploma de weg naar het hbo open.

Onderbouw: leerjaar 1, 2 en 3

We beginnen met een brede basisopleiding van drie jaar: de onderbouw. In deze jaren hebben leerlingen altijd les met hun eigen vaste klas. Om lesuitval in de onderbouw zoveel mogelijk te voorkomen, nemen docenten of onderwijsassistenten lessen over als de betreffende vakdocent niet aanwezig kan zijn – behalve als het om het eerste of laatste lesuur van de dag gaat.

Leerjaar 1 wordt ook wel de brugklas genoemd, omdat dit jaar een brug vormt tussen het basis- en voortgezet onderwijs. In de brugklas ontdekken leerlingen welke afdeling het beste bij ze past. Met een havo- of havo/vwo-advies komen ze in een havo/vwo-brugklas terecht, en met een vwo-advies in een vwo-brugklas. Leerlingen met een hoge score voor hun basisschool-eindtoets en/of een vwo-advies mogen starten met Latijn (bovenop hun verdere rooster), als eerste stap richting het gymnasium. Aan het eind van het eerste leerjaar wordt vervolgens bepaald op welk niveau de leerlingen verdergaan vanaf de tweede klas: havo, vwo of gymnasium. In leerjaar 3 wordt de individuele vakkenpakketkeuze voorbereid en vastgesteld.

Bovenbouw: leerjaar 4, 5 en 6

De bovenbouw, ofwel de ‘Tweede fase’, duurt twee jaar op de havo en drie jaar op het vwo en gymnasium. In deze jaren hebben leerlingen per vak een andere klas. Van bovenbouwleerlingen wordt verwacht dat ze zelfstandig met hun schoolwerk kunnen omgaan, en tussenuren gebruiken om huiswerk te maken of voor toetsen te leren. Daartoe bieden we aan het begin van elke periode een studieplanner aan, waarin per vak wordt aangegeven wat precies de verwachtingen zijn.