Indeling

Op het Fons hebben we havo/vwo- en vwo-klassen in leerjaar 1. Daarna verdelen onze leerlingen zich over twee afdelingen: de vijfjarige havo en het zesjarige vwo, inclusief gymnasium. Mooie en uitdagende opleidingen!

Lesrooster

Onze lessen duren 55 minuten; behalve de eerste les van de dag, die 30 minuten duurt en bestemd is voor klassikale mentorles, individuele begeleiding of groepsprojecten. Er zijn maximaal acht lessen op één dag, met daartussen twee pauzes van 30 minuten.

Lesrooster
1e lesuur08.30 – 09.25u
2e lesuur09.25 – 10.20u
3e lesuur10.20 – 10.50u
pauze10.50 – 11.20u
4e lesuur11.20 – 12.15u
5e lesuur12.15 – 13.10u
pauze13.10 – 13.40u
6e lesuur13.40 – 14.35u
7e lesuur14.35 – 15.30u
8e lesuur15.30 – 16.25u
Afdelingen: havo, vwo en gymnasium

Op het Fons kennen we twee afdelingen: de havo (hoger algemeen vormend onderwijs) en het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Ons vwo is verder onderverdeeld in regulier vwo en gymnasium (vwo met een klassieke taal: Latijn en/of Grieks). Beide afdelingen bieden een uitdagende en afwisselende opleiding, waarbij er zoveel mogelijk uit de leerling wordt gehaald.

De havo is een vijfjarige opleiding, resulterend in een diploma dat toegang geeft tot een vervolgstudie in het hbo (hoger beroepsonderwijs, aan hogescholen). Het vwo en gymnasium zijn zesjarige opleidingen, beide resulterend in een diploma dat toegang geeft tot een vervolgstudie in het wo (wetenschappelijk onderwijs, aan universiteiten). Daarnaast staat voor een leerling met een vwo- of gymnasium-diploma de weg naar het hbo open.

Onderbouw: leerjaar 1, 2 en 3

We beginnen met een brede basisopleiding van drie jaar: de onderbouw. In deze jaren hebben leerlingen altijd les met hun eigen vaste klas. Om lesuitval in de onderbouw zoveel mogelijk te voorkomen, nemen docenten of onderwijsassistenten lessen over als de betreffende vakdocent niet aanwezig kan zijn – behalve als het om het eerste of laatste lesuur van de dag gaat.

Leerjaar 1 wordt ook wel de brugklas genoemd, omdat dit jaar een brug vormt tussen het basis- en voortgezet onderwijs. In de brugklas ontdekken leerlingen welke afdeling het beste bij ze past. Met een havo- of havo/vwo-advies komen ze in een havo/vwo-brugklas terecht, en met een vwo-advies in een vwo-brugklas. Leerlingen met een hoge score voor hun basisschool-eindtoets en/of een vwo-advies mogen starten met Latijn (bovenop hun verdere rooster), als eerste stap richting het gymnasium. Aan het eind van het eerste leerjaar wordt vervolgens bepaald op welk niveau de leerlingen verdergaan vanaf de tweede klas: havo, vwo of gymnasium. In leerjaar 3 wordt de individuele vakkenpakketkeuze voorbereid en vastgesteld.

Bovenbouw: leerjaar 4, 5 en 6

De bovenbouw, ofwel de ‘Tweede fase’, duurt twee jaar op de havo en drie jaar op het vwo en gymnasium. In deze jaren hebben leerlingen per vak een andere klas. Van bovenbouwleerlingen wordt verwacht dat ze zelfstandig met hun schoolwerk kunnen omgaan, en tussenuren gebruiken om huiswerk te maken of voor toetsen te leren. Daartoe bieden we aan het begin van elke periode een studieplanner aan, waarin per vak wordt aangegeven wat precies de verwachtingen zijn.