Werken bij het Fons

Wie kiest voor werken op het Fons, kiest o.a. voor een gedegen scholingsbeleid, goede faciliteiten en betrokken collega's. We zien je sollicitatie graag tegemoet!

Personeelsbeleid

Op het Fons vormen we een hechte gemeenschap, die zich zeer betrokken voelt bij de school en bij elkaar. Deze betrokkenheid is in onze visie de basis voor een succesvolle overdracht van kennis, vaardigheden en leerplezier. Daarbij vinden we het belangrijk dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, vanuit intrinsieke motivatie – niet alleen onze leerlingen, maar ook onze medewerkers. We hebben een opendeurencultuur waarbij vragen en zorgen met elkaar gedeeld worden, en het normaal is om elkaars lessen te bezoeken en daar gezamenlijk op te reflecteren. En we bieden een gedegen scholingsbeleid met o.a. plenaire studiemiddagen, frequent overleg binnen vaksecties en jaarteams, en werkgroepen rondom actuele onderwijskundige thema’s.

Het Fons maakt onderdeel uit van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ). Onze medewerkers hebben een aanstelling binnen deze stichting, waarbij arbeidsvoorwaarden op stichtingsniveau worden vastgesteld.

Stages

Wij zien het als onze taak, en ons plezier!, om vakdocenten in opleiding te begeleiden in dit mooie en veelzijdige beroep. Het Fons is als opleidingsschool aangesloten bij De Dam: een samenwerkingsverband van ca. twintig Amsterdamse vo-scholen en mbo-locaties. Wij leiden studenten van de lerarenopleidingen van de HvA, VU en Breitner Academie op binnen het dagelijkse reilen van en zeilen van onze school, om zo in de onderwijspraktijk te leren wat goed docentschap inhoudt. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van sterke, startbekwame eerste- en tweedegraadsdocenten.

Volg je zelf de lerarenopleiding en heb je interesse in een stage op het Fons? Of wil je meer weten over de rol en begeleiding van stagiaires op onze school? Neem dan contact op met onze schoolbegeleiders: Cornel Leijdekkers en/of Sabine de Vries.

Open sollicitaties

Open sollicitaties kunnen verstuurd worden naar mevr. Gomez Nunez ([email protected]).

Vacatures

Vacatures bij het Fons lopen via MeesterBaan.nl: