Maatregelen i.v.m. COVID-19

Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, nemen alle Nederlandse middelbare scholen maatregelen volgens de RIVM-richtlijnen; inclusief het Fons. Zolang dit duurt houden wij onze leerlingen en hun ouders/verzorgers regelmatig via email op de hoogte van alle ontwikkelingen. Daarnaast kan de actuele informatie op deze webpagina worden gevonden. De mentor blijft het eerste aanspreekpunt bij vragen en/of problemen. Neem gerust contact op!

COVID-19(-gerelateerde) klachten

Bij COVID-19-gerelateerde klachten, hoe mild ook, blijft een leerling (en medewerker) thuis en laat zich z.s.m. testen. Als de uitslag van de test negatief is mag de leerling weer naar school komen. Als de test positief is wordt de afdelingsleider op de hoogte gebracht, en blijft de leerling thuis; minstens 7 dagen nadat de eerste klachten zich hebben gemanifesteerd, en minstens 1 dag na het verdwijnen van de klachten. Bij een positieve testuitslag informeren wij de betrokkenen op school en doen we melding bij de GGD. Voor uitgebreidere informatie kan de ’12plus-beslisboom’ van het RIVM geraadpleegd worden.

Als een leerling vanwege COVID-19(-gerelateerde klachten) niet naar school mag komen, maakt hij/zij via Teams contact met een klasgenoot-‘buddy’ die wel in de les aanwezig is. De leerling thuis kan dan de les horen en zien vanuit het perspectief van de buddy, en kan vragen stellen via de chatfunctie van Teams. Het aanwijzen van de buddy gebeurt in overleg met de mentor, en de vakdocenten worden voorafgaande aan de les op de hoogte gesteld van de situatie.

Huisgenoot met COVID-19

Als een leerling (of medewerker) een huisgenoot heeft die positief getest is voor COVID-19, blijft hij/zij 10 dagen in thuisquarantaine. Hier staat welke leefregels er gelden voor thuisquarantaine.

1,5 meter afstand

De 1,5 meter afstand tussen middelbare scholieren onderling is per 1 juli losgelaten. De afstand tussen medewerkers en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen medewerkers onderling. Om dit te kunnen waarborgen, kan het voorkomen dat leerlingen worden verzocht iets eerder de les te verlaten om de docent de gelegenheid te geven met gepaste afstand tot leerlingen van lokaal te wisselen.

Mondkapjes

Het dragen van een mondkapje is in onze school verplicht voor medewerkers en leerlingen in alle ruimtes, behalve de leslokalen (tenzij de docent het vraagt, bijv. bij een practicum), medewerkerskamer en kantoren. Kort gesteld: als je staat heb je een mondkapje op, als je zit hoeft het niet.

Omdat het dragen van een mondkapje inmiddels gangbaar is in Amsterdam, rekenen wij erop dat iedereen zelf voor een mondkapje zorgt. Voor leerlingen en medewerkers die hun kapje vergeten, hebben we voorlopig ook een voorraadje op school.

 

Voorlichtingsbijeenkomsten

Bij de start van elk schooljaar worden per leerjaar (ouder)voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Dit jaar vinden deze voorlichtingen geheel online plaats via Teams; ouders/verzorgers worden per mail geïnformeerd hoe dit in zijn werk gaat.

Het evt. beeldmateriaal dat bij deze voorlichtingen gedeeld wordt mag niet openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de school. Het is dus niet toegestaan dit materiaal door te sturen naar derden, of te posten op social media.

Schoolreizen

De geplande schoolreizen zijn helaas (voorlopig) afgelast.

We hebben er vertrouwen in dat we ook in deze tijd kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven bieden, en we bedanken onze leerlingen en hun ouders/verzorgers voor hun inzet en geduld. Samen maken we er het beste van!