Maatregelen i.v.m. COVID-19

Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, nemen alle Nederlandse middelbare scholen maatregelen volgens de RIVM-richtlijnen; inclusief het Fons. Zolang dit duurt houden wij onze leerlingen en hun ouders/verzorgers regelmatig via email op de hoogte van alle ontwikkelingen. Daarnaast kan de actuele informatie op deze webpagina worden gevonden.

De mentor blijft het eerste aanspreekpunt bij vragen en/of problemen. Neem gerust contact op!

Landelijk protocol

Wij houden ons aan het landelijke ‘Protocol Onderwijs tijdens Corona’, opgesteld door de sociale partners in het onderwijs (AOb, CNV Onderwijs, FvOv en VO-raad) op basis van de adviezen vanuit het RIVM.

Tot 8 februari: online afstandsonderwijs, behalve voor examenleerlingen

Tot in ieder geval maandag 8 februari, gaan alle Nederlandse scholen weer over op online afstandsonderwijs. Alleen de eindexamenleerlingen (5havo en 6vwo) krijgen fysiek les op school. Verder is er ruimte op school voor leerlingen uit andere leerjaren waarvoor thuis leren geen werkbare optie is; ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met de mentor als hier behoefte aan is, en daarnaast zullen wij zelf leerlingen benaderen die in aanmerking komen.

Tot 8 februari geldt het volgende:

  • Op woensdag 16 en donderdag 17 december geldt het rooster zoals dat de week daarvoor al werd gecommuniceerd, met lessen van 60 minuten.
  • Op vrijdag 18 december zijn er voor de onderbouw online kerstactiviteiten met de mentor, en voor de examenleerlingen een PWS-dag. Het voor de overige bovenbouwleerlingen geplande documentairefestival wordt verplaatst naar een later moment.
  • Vanaf maandag 4 januari (na de kerstvakantie) schakelen we over op een 45-minutenrooster; zo zitten de leerlingen die afstandsonderwijs volgen korter achter een scherm, en hebben de examenleerlingen die wel fysiek op school zijn extra tijd om zich voor te bereiden op de SE-week van 11 januari. Dat kan zowel op school als thuis, en we bieden in de middaguren extra begeleiding.

Als alles goed gaat, kunnen vanaf maandag 8 februari alle leerlingen weer fysiek naar school. Voor die eerste week plannen we geen toetsen in, zodat er eerst fysieke lessen plaatsvinden waarin bijv. iets extra uitgelegd of geoefend kan worden.

Regels voor online afstandsonderwijs

Om de online lessen goed te laten verlopen, is een actieve houding van leerlingen nodig. We verwachten het volgende van elke leerling:

  • Aanwezigheid (we registreren verzuim)
  • Voorbereiding
  • Deelname via een computer of iPad (niet via telefoon)
  • Deelname thuis achter een bureau of tafel (niet vanuit bed, vanaf je bijbaan, etc.)
  • In beginsel camera aan en geluid uit; virtueel hand opsteken als je iets wilt zeggen, en geluid aanzetten als je de beurt krijgt
  • Geen lessen opnemen en/of delen zonder toestemming van de docent.

Al geplande toetsen zullen worden omgezet naar opdrachten die thuis gemaakt kunnen worden, of digitaal worden afgenomen.

Open brief van VO-organisaties aan VO-leerlingen en -medewerkers

De AOb, CNV Onderwijs, Federatie van Onderwijsvakorganisaties, LAKS en de VO-raad hebben op 28 oktober een open brief gericht aan ‘iedereen die in het voortgezet onderwijs leert of werkt’. Ze roepen daarin op om op school te doen wat strikt noodzakelijk is – namelijk lesgeven – en andere activiteiten (open dagen, vergaderingen, oudergesprekken etc.) uit te stellen of op afstand te doen. Dit alles om de scholen op een verantwoorde manier zolang mogelijk open te kunnen houden.

COVID-19(-gerelateerde) klachten

Bij COVID-19-gerelateerde klachten, hoe mild ook, blijft een leerling (en medewerker) thuis en laat zich z.s.m. testen. Als de uitslag van de test negatief is mag de leerling weer naar school komen. Als de test positief is wordt de afdelingsleider op de hoogte gebracht, en blijft de leerling thuis; minstens 7 dagen nadat de eerste klachten zich hebben gemanifesteerd, en minstens 1 dag na het verdwijnen van de klachten. Bij een positieve testuitslag informeren wij de betrokkenen op school en doen we melding bij de GGD. Voor uitgebreidere informatie kan de ’12plus-beslisboom’ van het RIVM geraadpleegd worden.

Als een leerling vanwege COVID-19(-gerelateerde klachten) niet naar school mag komen, maakt hij/zij via Teams contact met een klasgenoot-‘buddy’ die wel in de les aanwezig is. De leerling thuis kan dan de les horen en zien vanuit het perspectief van de buddy, en kan vragen stellen via de chatfunctie van Teams. Het aanwijzen van de buddy gebeurt in overleg met de mentor, en de vakdocenten worden voorafgaande aan de les op de hoogte gesteld van de situatie.

Huisgenoot met COVID-19

Als een leerling (of medewerker) een huisgenoot heeft die positief getest is voor COVID-19, blijft hij/zij 10 dagen in thuisquarantaine. Hier staat welke leefregels er gelden voor thuisquarantaine.

Mondkapjes

Het dragen van een mondkapje is in onze school verplicht voor medewerkers en leerlingen in alle ruimtes, behalve de leslokalen (tenzij de docent het vraagt, bijv. bij een practicum), medewerkerskamer en kantoren. Kort gesteld: als je staat heb je een mondkapje op, als je zit hoeft het niet.

Omdat het dragen van een mondkapje inmiddels gangbaar is in Amsterdam, rekenen wij erop dat iedereen zelf voor een mondkapje zorgt. Voor leerlingen en medewerkers die hun kapje vergeten, hebben we voorlopig ook een voorraadje op school.

 

Voorlichtingsbijeenkomsten

Bij de start van elk schooljaar worden per leerjaar (ouder)voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Dit jaar vinden deze voorlichtingen geheel online plaats via Teams; ouders/verzorgers worden per mail geïnformeerd hoe dit in zijn werk gaat.

Het evt. beeldmateriaal dat bij deze voorlichtingen gedeeld wordt mag niet openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de school. Het is dus niet toegestaan dit materiaal door te sturen naar derden, of te posten op social media.

Schoolreizen

De geplande schoolreizen zijn helaas (voorlopig) afgelast.

We hebben er vertrouwen in dat we ook in deze tijd kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven bieden, en we bedanken onze leerlingen en hun ouders/verzorgers voor hun inzet en geduld. Samen maken we er het beste van!