Maatregelen i.v.m. COVID-19

Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, nemen alle Nederlandse middelbare scholen maatregelen volgens de RIVM-richtlijnen; inclusief het Fons. Zolang dit duurt houden wij onze leerlingen en hun ouders/verzorgers via email en deze webpagina op de hoogte van alle ontwikkelingen. De mentor blijft het eerste aanspreekpunt bij vragen en/of problemen. Neem gerust contact op!

Actuele maatregelen op het Fons

Op school

  • Leerlingen dragen een mondkapje wanneer zij zich door de school bewegen.
  • Leerlingen houden 1,5 afstand ten opzichte van medewerkers, en zoeken onderling het risicio op besmetting zo min mogelijk op (dus liever niet stoeien of knuffelen).
  • Leerlingen wassen regelmatig hun handen, gebruiken de handgel die op diverse plekken in de school staat, en hoesten/niezen in hun elleboog.
  • Binnenruimtes worden voldoende geventileerd.
  • Als een leerling vanwege COVID-19(-gerelateerde klachten) niet naar school mag komen, maakt hij/zij via Teams contact met een klasgenoot-‘buddy’ die wel in de les aanwezig is. De leerling thuis kan dan de les horen en zien vanuit het perspectief van de buddy, en kan vragen stellen via de chatfunctie van Teams. Het aanwijzen van de buddy gebeurt in overleg met de mentor, en de vakdocenten worden voorafgaande aan de les op de hoogte gesteld van de situatie.
  • We hebben gespreide pauzes, om de verschillende groepen leerlingen zoveel mogelijk van elkaar te scheiden.
  • Ouders/verzorgers en andere externe relaties komen niet fysiek naar school.

Voorbereiding thuis

  • Leerlingen nemen zelf een mondkapje mee. Als ze dit vergeten zijn, kunnen ze een mondkapje kopen bij de conciërge voor (twee voor 1 euro met pin, één voor 50 cent met cash).
  • Leerlingen krijgen van hun mentor zelftesten mee naar huis, met het verzoek om de richtlijn van twee keer per week testen te volgen.
  • Leerlingen blijven thuis als ze COVID-19-gerelateerde klachten hebben, en maken dan een testafspraak bij de GGD. Als de uitslag van de test negatief is mag de leerling weer naar school komen. Bij een positieve testuitslag meldt de (ouder van de) leerling dit z.s.m. aan de betreffende afdelingsleider, en blijft de leerling thuis. Voor vervolgstappen en uitgebreidere informatie kan de ’12plus-beslisboom’ van het RIVM geraadpleegd worden.

Besmetting in de klas

Als er een coronabesmetting in de klas wordt geconstateerd, zullen wij de direct betrokkenen informeren en doen we melding bij de GGD. Vervolgens volgen we de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM.

We hebben er vertrouwen in dat we ook in deze tijd kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven bieden, en we bedanken onze leerlingen en hun ouders/verzorgers voor hun inzet en geduld. Samen maken we er het beste van!